Activering

Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen, en dus ook voor de cliënten, van groot belang en draagt bij aan hun herstel. Activering is er in de eerste plaats op gericht om mensen weer in een ritme te krijgen. Het kan heel klein beginnen, als onderdeel van de dagelijkse begeleiding van de cliënt, en uitgroeien tot bijvoorbeeld een vrijwilligersrol, al dan niet binnen RIBW K/AM. Veel locaties hebben hun eigen dagbestedingsactiviteiten, die vaak samen met cliënten worden bedacht. Daarnaast stimuleren wij mensen om mee te doen met initiatieven van derden, bijvoorbeeld in het buurtcentrum of bij een van onze partners (Road, Ecosol).
Op sommige plekken bieden wij speciale dagbesteding voor specifieke groepen. Ook hebben wij met en voor cliënten een aantal activiteiten ontwikkeld:

Verder hebben we het team Trajectcoaching dat cliënten van RIBW K/AM begeleidt van algemene naar arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en (beschut/begeleid) werk.

Projecten en dagactiviteiten worden op verschillende manieren gefinancierd. Soms is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd of een zorgtoekenning door de gemeente. Zie voor meer informatie de pagina Financiering, onderdeel activering.

"Activiteiten in een wijkcentrum kunnen een soort springplank zijn naar de rest van de omgeving. Want we willen graag meedoen, maar hebben daar soms toch wat meer hulp bij nodig.”"

Stella