Meedoen in de samenleving kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Daarom zijn begeleiding en activering onlosmakelijk met elkaar verbonden. Komt iemand hier voor begeleiding, dan zal altijd worden gevraagd wat diegene zelf wil en kan doen. Uitgangspunt daarbij is dat het betekenis heeft voor die persoon. Soms weet iemand niet meer wat nou bij hem past, is die het dromen als het ware verleerd. RIBW K/AM helpt dan om weer perspectief te zien, om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

Op sommige plekken bieden wij speciale dagbesteding voor specifieke groepen. En een aantal activiteiten hebben wij met en voor cliënten ontwikkeld:

Projecten en dagactiviteiten worden op verschillende manieren gefinancierd. Soms is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd of een zorgtoekenning door de gemeente. Zie voor meer informatie de pagina Financiering, onderdeel activering.

"Activiteiten in een wijkcentrum kunnen een soort springplank zijn naar de rest van de omgeving. Want we willen graag meedoen, maar hebben daar soms toch wat meer hulp bij nodig.”"

Stella