Activering

Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen, en dus ook voor onze cliënten, van groot belang en draagt bij aan hun herstel. Wij helpen u bij het vinden van activiteiten die bij u passen. Dat kan bijvoorbeeld bij bestaande initiatieven van onze partners zoals Roads, en Ecosol. Wij bieden ook zelf dagactiviteiten op diverse locaties (zie locaties). Ook hebben wij met en voor onze cliënten een aantal activiteiten ontwikkeld:

Projecten en dagactiviteiten worden op verschillende manieren gefinancierd. Soms is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd of een CIZ-indicatie. Zie voor meer informatie de pagina Financiering, onderdeel activering.

"Met cliënten kan misschien meer gedaan worden, samen tafeltennissen/sporten/hobby’s stimuleren en mogelijk hulp bieden bij het betrekken van overige cliënten hierbij. Dus bijvoorbeeld een tentoonstelling inrichten, een cliënt werk laten presenteren, et cetera."

Contactpersoon cliënt