“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.”
(Machteld Huber)


Bovenstaande woorden vormen de basis voor de missie en de visie van RIBW K/AM (Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden).

Missie
Meedoen wil iedereen, mensen met een (ernstig) psychische kwetsbaarheid net zo goed als ieder ander. En iedereen kán ook meedoen. RIBW K/AM helpt mensen te ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Door hen te ondersteunen bij het maken van eigen keuzes en hier zelf invulling aan geven. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend, maar dat hoeft een betekenisvol bestaan in de samenleving niet in de weg te staan. Om mee te doen in de maatschappij is vaak wel extra steun nodig. Die steun bieden wij.

"Ik wil een normaal leven, zonder al de toeters en bellen om mij heen."

- Irma