Werken vanuit de missie kenmerkt onze manier van kijken, denken en doen, waarbij wij ons realiseren dat onze rol bescheiden en vaak tijdelijk is:

aanwakkeren (naast aanvullen en aanleren)

Vanuit onze missie richten wij ons op het ontdekken, ontwikkelen en versterken van (veer)kracht en eigenaarschap (aanwakkeren), naast het verlichten van de fysieke, sociale en mentale uitdagingen van het leven (aanvullen en aanleren).

presentie en samen ontdekken

Mensen kunnen zelf ontdekken wat het meeste bijdraagt aan hun welbevinden. In de ondersteuning vraagt dit om een houding van hoop, vertrouwen, aansluiten zonder oordeel (presentie) en samen (onder)zoeken.

samen op weg

De route naar welbevinden is open en flexibel. Door bewust ‘proberen en leren’ wordt iemand gaandeweg deskundig op het gebied van het eigen welbevinden. Wij zetten ons vakmanschap in om dit proces te ondersteunen en dragen bij aan het scheppen van een klimaat waarin mensen kunnen ontwikkelen en leren.

betekenisvol meedoen

Geaccepteerd worden en betekenisvol meedoen, in welke vorm dan ook, zijn belangrijke bronnen van welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. Wij ondersteunen mensen om actief mee te (blijven) doen in de maatschappij.

met anderen

Deel uitmaken van een netwerk, erbij horen, is belangrijk voor iedereen. Wij zetten in op actieve samenwerking met de omgeving en het netwerk (familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en andere aanbieders van zorg en ondersteuning) zonder onze rol groter te maken dan nodig is.