In onze begeleiding onderscheiden we drie niveaus in onze manier van kijken, denken en doen:

• het niveau van praktische zorg, waarbij het gaat om aanvullen van wat iemand zelf niet kan;
• het niveau van verandergerichte zorg, waarbij we ons richten op het aanleren wat iemand nog niet zelf kan;
• het niveau van vitale zorg, waarbij het gaat om het aanwakkeren van dat wat al in iemand zit. RIBW K/AM is specialist op dat laatste niveau. De begeleiding bouwt voort op de SRH-methodiek gekoppeld aan de uitgangspunten van het herstelconcept. Herstel gaat om het persoonlijke proces waarin mensen met een psychiatrische aandoening de draad weer oppakken en hun leven een nieuwe richting geven. Dat persoonlijke proces staat centraal binnen onze begeleiding. Door oprecht verbinding te maken met iemand, helpen we hem zijn passie (opnieuw) te ontdekken. Samen onderzoeken we vervolgens wat er nodig is om betekenisvol en vitaal aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundigen spelen in dit proces een cruciale rol.

Deze drie niveaus hebben we vertaald naar de volgende uitgangspunten:

• AANwakkeren (naast AANvullen en AANleren): vanuit onze missie richten wij ons op het ontwikkelen en versterken van veerkracht en eigenaarschap (AANwakkeren) naast het verlichten van de fysieke, sociale en mentale uitdagingen van het leven (AANvullen en AANleren)
• presentie en samen ont-dekken: iedereen kan zelf ontdekken wat het meest aan zijn of haar welbevinden bijdraagt. In de ondersteuning vraagt dit een houding van hoop, vertrouwen, aansluiten zonder oordelen (presentie) en samen (onder)zoeken
• samen op weg: de route naar welbevinden is open en flexibel. Door bewust ‘proberen en leren’ wordt iemand gaandeweg deskundig op het gebied van zijn eigen welbevinden. Wij zetten ons vakmanschap in om dit proces te ondersteunen.
• betekenisvol meedoen: wij ondersteunen mensen om actief deelgenoot te zijn en te blijven in de maatschappij, om deel uit te maken van hun sociale omgeving. Betekenisvol meedoen, in welke vorm dan ook, is een belangrijke bron van welbevinden en persoonlijke ontwikkeling

"Werkelijke aandacht is luisteren en je concentreren; je bent er vanuit je hart. Het gaat om kwaliteit – echt contact maken – en minder om de kwantiteit."

- Medewerker