Het valt niet altijd mee om een familielid of naaste te zijn van iemand met psychiatrische problematiek. U kunt zich (over)belast voelen. Mogelijk zit u met vragen, onzekerheden, teleurstellingen en verdriet. Onze medewerkers doen hun best om familieleden en naasten zo goed mogelijk op te vangen, maar dat lukt niet altijd. U kunt het gevoel krijgen dat u onvoldoende gehoord wordt, niet de informatie krijgt waaraan u behoefte heeft, of onvoldoende betrokken wordt bij de begeleiding.

Werkwijze

Familie kan het hele jaar door elke werkdag een beroep doen op de familievertrouwenspersoon (fvp). Drie tot vier fvp'en beheren gezamenlijk een regio. RIBW K/AM houdt een 'vaste' fvp met wie regulier contact is. Omdat meer fvp'en bekend zijn met RIBW K/AM is vervanging wegens vakantie e.d. gemakkelijker en beter te organiseren. Daarmee is de kennis over de sociale kaart rond RIBW K/AM voor meer fvp'en beschikbaar, wat de dienstverlening aan familie en naastbetrokkenen ten goede komt. De vaste fvp van RIBW K/AM is Kathelijne Groffen. Zij is bereikbaar via tel. 06 - 11 26 19 38 of per email via k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag. 

De familievertrouwenspersoon is er voor u. Zij luistert naar uw verhaal, geeft adviezen naar aanleiding van zorgen of vragen en kan u mogelijk doorverwijzen. Daarnaast bemiddelt zij zo nodig als er knelpunten zijn tussen u en medewerkers. Samen met u en de andere partij kijkt zij wat er nodig is om de samenwerking weer terug te vinden.

Klik hier voor de folder.