Het valt niet altijd mee om een familielid of naaste te zijn van iemand met psychiatrische problematiek. U kunt zich (over)belast voelen. Mogelijk zit u met vragen, onzekerheden, teleurstellingen en verdriet. Onze medewerkers doen hun best om familieleden en naasten zo goed mogelijk op te vangen, maar dat lukt niet altijd. U kunt het gevoel krijgen dat u onvoldoende gehoord wordt, niet de informatie krijgt waaraan u behoefte heeft, of onvoldoende betrokken wordt bij de begeleiding.

Werkwijze

De dienstverlening bij de de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen wordt uitgebreid. Familie kan vanaf nu het hele jaar door elke werkdag een beroep op de fvp doen, omdat drie tot vier fvp'en gezamenlijk een regio beheren. RIBW K/AM houdt een 'vaste' fvp met wie er regulier contact is, maar omdat er meerdere fvp'en bekend zijn met RIBW K/AM, is vervanging wegens vakantie e.d. gemakkelijker en beter te organiseren. Daarnaast zal hiermee de kennis over de sociale kaart rond RIBW K/AM voor meer fvp'en beschikbaar komen, wat de dienstverlening aan familie en naastbetrokkenen ten goede komt.
De vaste fvp van RIBW K/AM is Myrna Seekles. Zij is bereikbaar via T: 06-27289845 of per email via: m.seekles@lsfvp.nl De familievertrouwenspersoon is er voor u. Zij luistert naar uw verhaal, geeft adviezen naar aanleiding van zorgen of vragen en kan u mogelijk doorverwijzen. Daarnaast bemiddelt zij zo nodig als er knelpunten zijn tussen u en medewerkers. Samen met u en de andere partij kijkt zij wat er nodig is om de samenwerking weer terug te vinden.

Klik hier voor de folder.