Uw persoonlijke mening telt. Wij willen graag weten wat u vindt van uw woning en de begeleiding die u krijgt. Daarom hebben wij de medezeggenschap van cliënten goed geregeld. U kunt met ons meepraten door lid te worden van commissies of de cliëntenraad. Dat is leuk en leerzaam werk.

Een keer per twee jaar doen wij onderzoek naar de cliënttevredenheid.

Cliëntenraad

Er is een centrale cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad praten mee over belangrijke zaken bij de RIBW en geven advies aan de directie. Bij onderwerpen die direct de cliënten aangaan, heeft de raad instemmingsrecht. Dat betekent dat de directie pas iets mag doen als de raad toestemming heeft gegeven. De cliëntenraad krijgt ondersteuning van twee deskundigen.

E: clientenraad@ribw-kam.nl
T: (088) 214 80 36

Bewonerscommissies

De meeste locaties hebben een eigen bewonerscommissie. De commissie behartigt de belangen van de bewoners op de locatie en praat met het team over praktische zaken, zoals huisregels, begeleiding, activiteiten en bijvoorbeeld de inrichting van een tuin. Op deze punten wordt de commissie advies gevraagd. De commissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

De bewonerscommissies krijgen ondersteuning van een onafhankelijke externe ondersteuner en, waar gewenst, van de interne ondersteuner. 

Informeer op uw eigen locatie naar de contactpersonen van de bewonerscommissie.