Aanbesteding ambulante gezinsbegeleiding binnen!

13 december 2017

Al enige tijd bieden we vanuit diverse locaties ambulante begeleiding aan gezinnen en/of aan cliënten waarbij regelmatig sprake is van aanwezigheid van (eigen, vooral minderjarige) kinderen; een specifieke doelgroep waarbij zowel ouders als kinderen zijn betrokken. Voor begeleiders zijn intern al diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, licht verstandelijke beperking (LVB) en, recent, de Verwijsindex. Hieruit bleek dat er behoefte is aan meer scholing.
Deskundigheidsbevordering is tevens nodig omdat, zoals welicht bekend, RIBW K/AM per 1 januari 2018 de aanbesteding voor ambulante gezinsbegeleiding heeft gekregen. Dit houdt in dat wij volgend jaar meer gezinnen zullen gaan begeleiden.

Informatie over ambulante begeleiding vind je verderop op onze website.