Gunning Wmo en Jeugdwet

21 december 2017

Tijdens de netwerkbijeenkomst 'Sociaal Domein' op donderdag 14 december in de Lichtfabriek in Haarlem tekenden partijen de gunning van de aanbesteding Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Namens RIBW K/AM zette onze bestuurder Naomi Tas haar handtekening.