Kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet Goed Geregeld toegekend aan RIBW K/AM

9 april 2019

​De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft ons de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet Goed Geregeld toegekend.

Vrijwilligerswerk neemt bij RIBW K/AM een belangrijke plaats in. Wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Het Keurmerk, en de zelfevaluatie die daaraan voorafgaan, helpen ons het vrijwilligersbeleid te maken en te onderhouden. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt, zijn er twee tevredenheidsonderzoeken uitgezet. RIBW-breed hebben alle vrijwilligers een vragenlijst ontvangen. Daarnaast is er ook onderzoek gedaan onder de bewoners van de RIBW-locaties regio Zuid-Kennemerland rondom hun ervaring met vrijwilligers op hun locatie.

De respons was groot. Uit de antwoorden blijkt dat  96% van de vrijwilligers voldoening krijgt uit het werk dat zij verrichten en zich gewaardeerd voelen. Meer dan de helft van vrijwilligers lijkt bewust te kiezen voor vrijwilligerswerk bij de RIBW. Zij voelen zich verbonden met de doelgroep en de organisatie. Ook is naar voren gekomen dat vrijwilligers behoefte hebben aan themabijeenkomsten waarin kennis, omgangsvormen en ziektebeelden besproken worden.

Bewoners geven aan dat zij de inzet van vrijwilligers op locatie heel erg waarderen. Zo krijgen zij hierdoor meer aandacht, zelfvertrouwen en geven aan meer naar buiten te gaan. Leuk om te vertellen is dat veel bewoners nieuwe dingen leren van de vrijwilligers.

Vanuit de NOV kregen wij complimenten over de hoeveelheid informatie die is opgehaald met de twee tevredenheidsonderzoeken. Hier kunnen wij als organisatie op voortborduren. In de eindbeoordeling geven zij ons ook concreet advies over hoe wij dit op diverse punten kunnen oppakken. Dit doen wij graag in samenwerking met onder andere aandachtfunctionarissen en vrijwilligers, waarbij wij onze aanbevelingen en die van de NOV graag omzetten in concrete acties.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij RIBW K/AM neem dan contact op via vrijwilligerswerk@ribw-kam.nl.

Reacties (1)

  • door Mustafa Oecal op 29 mei 2019 om 17:34 uur

    Graag een kopij van het jjaarverslag 2017

Plaats een reactie

Plaats reactie