10 jaar Passant, trainings- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme én voor buurtgenoten

1 juli 2019

Vrijdag 28 juni vierde de Passant haar 10-jarig bestaan.

Doen waar je trots op bent, iets voor een ander betekenen, waardering krijgen voor wat je doet en wie je bent en mensen om je heen hebben om dit alles mee te delen. Dat kan al tien jaar bij de Passant: een trainings- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme in de Spaarnwouderstraat in Haarlem. Maar ook een plek waar bij bepaalde activiteiten ook de buurtgenoten van harte welkom zijn!

Nadina Guleria, coördinator: “Bij de Passant spelen we steeds in op veranderingen in de maatschappij en nieuw beleid van rijk en gemeenten. We willen dat onze bezoekers en vrijwilligers zoveel mogelijk hun mogelijkheden benutten en dat ze van elkaar leren. Al zo’n vijf jaar is een deel van onze activiteiten met veel succes cliënt-gestuurd, cliënten organiseren de activiteiten.”

En dan bestaat de Passant nu alweer 10 jaar, en daar zijn ze trots op! In die 10 jaar is het aanbod flink gegroeid. Zo worden er activiteiten en trainingen georganiseerd om met elkaar te kunnen verbinden, van elkaar te leren en de gezelligheid met elkaar op te zoeken. Trainingen voor vrouwen met Autisme, ‘Contact en communicatie’,’ je eigen gebruiksaanwijzing’, ‘vriendschap’ en een woontraining. Er zijn thema-avonden: een vrouwenavond, jongvolwassenen-avond en een mannenavond om zo goed mogelijk op elkaar en elkaars interesses aan te kunnen sluiten. Nadina: “Dit jaar hebben wij twee nieuwe avonden op de donderdag ontwikkeld, een ontmoetingsavond voor mensen met Autisme en genderdiversiteit en een vrouwengroep 30-plus. En we bieden werkervaringsplekken, voor mensen die het prettig vinden om nog een opstapje te hebben naar bijvoorbeeld een volledige dagbesteding of (on)betaalde baan.

Tijdens het feestje onthulde Nadina samen met wethouder Marie-Thérèse Meijs het nieuwe logo van de Passant, ontworpen door Daniëlle Lakerman.

 

Ga voor meer informatie over de Passant naar www.passant130.nl

Download volledige publicatie

Plaats een reactie

Plaats reactie