Zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving

5 januari 2021

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid ‘stromen uit’ van een instelling naar een eigen woning. Zij krijgen daar begeleiding en doen volwaardig mee aan de samenleving.
Deze beweging wordt wel ambulantisering genoemd. Voor cliënten die Beschermd Wonen bij RIBW K/AM betekent dat een verschuiving van zorg binnen de muren van de instelling (intramuraal) naar diverse vormen van zelfstandig wonen.

Achter ‘ambulantisering’ schuilt een ideaal. Het ideaal dat mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Meer grip ervaren op hun leven.
Daarin past zelfstandig deelnemen aan de samenleving met een eigen inkomen en ook een eigen woning. Deze visie is verwoord door Erik Dannenberg. Hij bracht in 2015 op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een advies uit te over de toekomst van Beschermd Wonen.

‘Beschermd wonen is niet meer een gebouw dat in de grote stad staat, maar een huis in elke wijk, waar we ter plekke zijn voordat het misgaat.’ (Dannenberg 2015)

Het zelfstandig wonen staat niet op zichzelf en gaat niet vanzelf. Sociale inclusie is een voorwaarde voor meer eigen regie. Wat verstaan we onder sociale inclusie?
 

  • Het gaat erom dat mensen meedoen in de samenleving.
  • Dat zij een inkomen en/of werk hebben.
  •  Dat zij zelf bepalen wat zij doen en dat er perspectief is op ontwikkeling. Dit alles ondanks een psychische kwetsbaarheid.


RIBW K/AM omarmt deze visie. In de missie en visie van RIBW K/AM staat centraal dat ieder mens regie wil kunnen voeren over en grip wil hebben op het eigen welbevinden.

In essentie zijn voor ieder mens dezelfde dingen belangrijk:

  • We willen ons veilig en op ons gemak voelen, ervaren dat we het leven aan kunnen.
  • We willen ervaren dat we in staat zijn het dagelijks leven te leven op een manier die bij ons past.
  • We willen erbij horen, volwaardig meedoen, ons gezien en gewaardeerd voelen.
  •  We willen onze eigen keuzes kunnen maken.

Warme overdracht

Daarom begeleiden wij cliënten die dat kunnen en willen naar een plek waar zij (levens)lang kunnen wonen. Dit kan zowel in een zelfstandige woning in de stad zijn als in een van onze locaties.
Niet alleen de woning, maar ook de omgeving is belangrijk. RIBW K/AM begeleidt cliënten naar voorzieningen in de wijk en zorgen voor een ‘warme overdracht’ aan de ambulante teams die de zorg overnemen.

Verblijf binnen de ‘instelling’ moet zo kort mogelijk zijn, tenzij cliënten langdurig zorg en nabijheid in een beschermende omgeving behoeven. Daarvoor blijft het intramurale aanbod bestaan.
De effecten van deze visie worden steeds meer zichtbaar binnen RIBW K/AM.

Het aantal cliënten dat uitstroomt naar zelfstandige woningen in de wijk groeit gestaag. Hiervoor stellen de corporaties ieder jaar een vast aantal sociale huurwoningen beschikbaar. Ook binnen onze woonlocaties groeit het aantal cliënten dat ‘omklapt’ naar een indicatie Beschut Wonen. Dat zijn er nu ongeveer 60. Dat wil zeggen dat zij blijven wonen in de woning die zij reeds bewoonden, maar daar huur voor betalen en zelf verantwoordelijk worden voor voeding, ontspanning en schoonmaak. Tegelijkertijd houden zij contact met andere cliënten en kunnen zij gebruik maken van een gemeenschappelijke plek voor ontmoeting en activiteiten. Eigenlijk een tussenstap tussen het klassieke Beschermd wonen en ambulante zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie: klik hier

Vitaal Versterkend Werken

Met Vitaal Versterkend Werken begeleiden medewerkers van RIBW K/AM cliënten bij het doorbreken van - soms uitputtende - patronen. Hiermee helpen zij cliënten om keuzes te maken over de invulling van hun leven. De beslissing om te ‘ambulantiseren’ kan daarvan onderdeel zijn.

Plaats een reactie

Plaats reactie