Nieuwsbrief voor familie en naastbetrokkenen

25 februari 2021

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. Dit is de eerste nieuwsbrief die we ook digitaal uitbrengen voor familie en naastbetrokkenen van cliënten van RIBW K/AM. Zo willen we sneller en makkelijker meer mensen bereiken. En het familiebeleid zichtbaar maken. Want contact en samenwerking bij begeleiding tussen cliënt, begeleider, familielid en/of naastbetrokkene kan zo belangrijk zijn en welbevinden in het dagelijks leven vergroten.

Vacature

Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren? Reageer dan op de vacature die in de Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen is ontstaan.

En als u dat doet, treedt u in de voetsporen van Anne (55) van wie twee zoons bij RIBW K/AM in begeleiding zijn. Samenwerken in de klankbordgroep vindt zij heel inspirerend. Het geeft haar veel inzicht in wat
RIBW K/AM doet én zij ervaart in dit werk morele steun en (h)erkenning, vertelt zij in een interview. Lees verder in de nieuwsbrief.

Plaats een reactie

Plaats reactie