Wensen voor het nieuwe jaar

14 februari 2022

Corona heeft de afgelopen twee jaar grote invloed gehad op ieders leven. Een cliënt heeft haar gevoelens aan het papier toevertrouwd. In de vorm van een nieuwjaarswens.

Een wens die ook in februari nog past. Zij en wij delen haar woorden graag met u.

WAT ZIJN MIJN WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR

Heb ik wensen voor het nieuwe jaar,
Ja zeker die heb ik en ik vertel het ook maar.
Wij leven in een wereld vol onzekerheid,
Al 2 jaar Corona die ik nog steeds vermijd.

Ook ik ben een van die bangerds,
Want ik zie ook hoe de wereld veranderd.
‘s Avonds en overdag kom ik weinig op straat,
Door de mensheid die gekweld zijn door geweld en haat.
Ik zie het om mij heen gebeuren,
Het is werkelijk om te treuren.

Het is niet normaal en het maakt mij bozer,
Want mensen gebruik je verstand waar hebben we het over.
Wat ik zou willen wensen,
En zeg en roep ik naar alle mensen.

Stop, ja stop met haat en geweld,
Leef je leven denk na wordt een mensheid dan niet geteld.

We moeten opkomen en zorgen voor elkaar,
BLIJF AF van alle zorgverleners ze zijn er voor ons en zij hebben het al zo zwaar.

Mijn oproep naar de mensen kom bij zinnen,
En laat het tot jullie door dringen,
Dat haat en geweld niet kan in deze wereld waar wij in leven,
Het kan beter en daar moeten wij naar streven.

Een wereld waar een mensheid telt,
En zeg ik, daar past en mag geen haat en zeker geen geweld!!!

Y. M.