Bestuursverslag 2015

31 mei 2016

Voor u ligt het bestuursverslag van RIBW K/AM over 2015. Het jaar waarin onze activiteiten een plaats kregen in de WMO en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn geworden. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar de administratieve overdracht van taken, vaak aangeduid met de term ‘transitie’. Veel van onze activiteiten zijn een-op-een overgegaan. In de ondersteuning van onze cliënten is ten opzichte van 2014 nog niet veel veranderd. Tegelijkertijd zijn in nauwe samenwerking met de betreffende gemeenten ook de voorbereidingen voor de daadwerkelijke inhoudelijke transformatie gestart. Daarbij gaat ondersteunde zelfbepaling door de cliënt als burger steeds meer het uitgangspunt voor de zorg worden.

Download volledige publicatie