Bestuursverslag/jaarverslag 2016

22 juni 2017

Dit jaar stond vooral in het teken van het inhoudelijk verder verdiepen van onze visie. Onder de naam ‘Vitaal Verder’ is daarbij een beeld ontstaan van een vorm van ondersteunen en begeleiden die verder gaat dan ‘aanvullen’ en ‘aanleren’. Door daarnaast ook meer aandacht te geven aan ‘aanwakkeren’ kunnen cliënten hun veerkracht en eigenaarschap verder ontdekken en versterken. Volgens de wetenschappelijke inzichten van Machteld Huber levert dit een krachtige bijdrage aan de gezondheid en het ervaren van welbevinden.

Klik hier voor het bestuurs-/jaarverslag 2016.

Plaats een reactie

Plaats reactie