Bestuursverslag/jaarverslag 2018

31 mei 2019

2018 is het jaar geweest van doorontwikkeling en verdieping van onze visie Vitaal Verder. Onze visie gaat uit van een geheel andere benadering van gezondheid en welbevinden dan tot op heden gebruikelijk.

Vitaal Verder vraagt om een andere manier van begeleiden en ondersteunen van onze cliënten. De nieuwe wijze van werken betekent voor veel medewerkers een ingrijpend veranderproces. Dat vraagt om deskundigheidsbevordering, een werkcontext die ruimte biedt voor deze werkwijze en voldoende ondersteuning op de werkplek door Vitaal Verder experts. Om Vitaal Versterkend te kunnen werken dienen eveneens de managementlagen, coaches en ondersteunende diensten meegenomen te worden op het gebied van deskundigheidsbevordering. Deze verandering vraagt om investering van tijd en financiële middelen, evenals doorontwikkeling. Lees hierover meer in ons bestuursverslag.

Download volledige publicatie