Samen meer mogelijk maken - productcases

17 juni 2014

De transities in het sociale domein zijn van grote betekenis voor gemeenten, cliënten en organisaties als de onze. We moeten op een andere manier gaan denken: niet vanuit bestaande voorzieningen, maar vanuit wat iemand zelf nodig heeft om actief mee te kunnen doen. Wat kan een cliënt zelf, wie in de naaste omgeving kan helpen? Is er in de wijk een buurthuis waar hij net als alle andere wijkbewoners terecht kan? En pas als dat allemaal niet toereikend is, wordt gezocht naar een maatwerkvoorziening. De nadruk komt nog meer dan voorheen te liggen op het bewaren of versterken van iemands zelfstandigheid. Het feit dat de transities gepaard gaan met een forse bezuiniging, zorgt voor een belangrijke uitdaging: met minder geld een goede kwaliteit van zorg bieden.

Ons doel is om mensen met een psychiatrische/psychosociale aandoening ook in de nieuwe situatie goede ondersteuning te kunnen blijven bieden. Dat kan alleen door ons aanbod ‘Wmo-proof’ te maken. Bijvoorbeeld door de bestaande samenwerking met partners in zorg en welzijn voort te zetten en uit te breiden, maar ook door samenwerking aan te gaan met (deels) nieuwe partners als wijkraden en ondernemers. Daarbij blijven de cliënten uiteraard het uitgangspunt; zíj moeten er beter van worden.
In de brochure Samen meer mogelijk maken illustreren wij aan de hand van een aantal cliëntprofielen en mogelijke arrangementen hoe wij ons aanbod hebben aangepast aan de nieuwe situatie.

Download volledige publicatie

Reacties (1)

 • door Ruud Polman op 10 november 2014 om 16:29 uur

  Gaarne 2 exemplaren van
  "Samen meer mogelijk maken"
  naar Ruud Polman,
  landtong 3 nr. 49
  1186GP Amstelveen.
  Bij voorbaat mijn dank!

Plaats een reactie

Plaats reactie