Voor dak- en (dreigend) thuisloze mensen uit Haarlem en omgeving

Soms zitten problemen van mensen zodanig in de weg dat het lastig is de wens van een eigen woonplek te verwezenlijken. Bij Housing First geldt: eerst een woning, dan de rest. Het kan zijn dat iemand in een vicieuze cirkel van verblijf in een instelling – schending van regels – (tijdelijke) uitplaatsing – noodgedwongen heropname in (een vorm van) maatschappelijke opvang zit. Daar wordt niemand beter van, de betreffende persoon niet en de omgeving niet. Met Housing First en onze begeleiding kunnen wij die vicieuze cirkel doorbreken.

Klik hier voor de folder met meer informatie.