Mogelijk maken wat onmogelijk lijkt

Soms zit de problematiek van mensen dusdanig in de weg dat het lastig is hun droom van een eigen woonplek te verwezenlijken. Met Housing First Haarlem richten wij ons op die mensen. Mensen die geen woonruimte hebben, en daar ook geen kans op maken. Die met een meervoudige en langdurige problematiek kampen, al geruime tijd bekend zijn met problemen rond huisvesting, inkomen, schulden, alcohol- en/of drugsverslaving, in een sociaal isolement verkeren, geen dagbesteding hebben.

Klik hier voor meer informatie.