Iedereen heeft talenten; dus ook mensen met een psychische of psychosociale problematiek. RIBW K/AM helpt die talenten ontplooien. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend. Maar iedereen kan op zijn of haar manier meedoen aan de samenleving. Om mee te kunnen doen -sociaal en economisch - heeft een mens gewoon wat extra steun en begeleiding nodig. Dat geven wij.

Maatwerk

Onze begeleiding is altijd maatwerk. De intensiteit van onze steun, of de doelen waar we met een cliënt naartoe werken veranderen voortdurend. De cliënt kan zich stap voor stap ontwikkelen. Dat doen we op basis van respect en gelijkwaardigheid.
Onze begeleiders gaan methodisch te werk binnen onze visie Vitaal Verder.

Eigen kracht

Kenmerk van de aanpak is dat er een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt. En dat we die kracht aanwakkeren. De cliënten blijven zo de baas over hun eigen leven én geven ons ruimte om bij te springen.
We willen met Vitaal Verder bereiken dat mensen zich veilig, competent, verbonden en bezield voelen. Hierdoor kunnen zij veerkracht en eigenaarschap, vitaliteit ervaren.

Meer weten over onze aanpak? Lees onze corporate brochure

Waar vind je ons?

Het werkgebied van RIBW K/AM ligt in de regio’s Amstelland en de Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland.
Bekijk ook het organogram.  

Ons aanbod

Wij hebben een breed aanbod voor beschermd wonen, ambulante (gezins-)begeleiding, activering/dagbesteding en Maatschappelijke Opvang. Specialistische deskundigheid is aanwezig op het vlak van autisme, schizofrenie, psychiatrie & verslaving, jeugd/jong volwassenen (16-23 jaar), Korsakov en Housing First.

Organisatie

Bij RIBW K/AM vindt sturing plaats volgens het ‘Raad van Toezicht’-model. De organisatie kent een tweehoofdige Raad van Bestuur: Naomi Tas en Rob de Jong. Een groep van leidinggevenden vormt de verbinding tussen de Raad van Bestuur en de teams in een cluster c.q. ondersteunende diensten. Elk cluster heeft een aantal clustermanagers.

Zie voor meer informatie ook ons bestuurs-/jaarverslag over 2020.

Kwaliteitsbeleid

RIBW K/AM voert een integraal kwaliteitsbeleid waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. In augustus 2019 werd dit beleid beoordeeld en ontvingen we opnieuw het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).
Dat keurmerk staat voor: duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft

  • Intern de zaken goed op orde
  • Stelt de klant centraal
  • Werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Meer weten?

Lees het HKZ-certificaat

Lees meer op  www.hkz.nl/