Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM (Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden) helpt die talenten weer naar boven te brengen en te ontplooien. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend, maar de belemmering die deze vormt om deel te nemen aan de samenleving hoeft dat niet te zijn. Om mee te kunnen doen in sociaal en economisch opzicht heeft iemand soms gewoon wat extra steun nodig. Die steun bieden wij.
Afhankelijk van de vraag neemt de intensiteit van onze steun toe of af. Ook het doel waar we naartoe werken kan worden verlegd, zodat de cliënt zich stap voor stap ontwikkelt. Daardoor leveren wij op elk moment de zorg die nodig is: maatwerk. Dat gebeurt op basis van respect en gelijkwaardigheid. Onze begeleiders gaan methodisch te werk.
Kenmerk van onze aanpak is dat een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt en dat we die kracht helpen aan te wakkeren. De cliënten blijven zo de baas over hun eigen leven, maar geven ons ruimte om bij te springen. Klik hier voor onze corporate brochure.

Het werkgebied van RIBW K/AM ligt in de regio’s Amstelland-Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland. Klik hier voor het organogram. Wij hebben een breed aanbod op het gebied van beschermd wonen, ambulante begeleiding, activering/dagbesteding en Maatschappelijke Opvang. Specialistische deskundigheid is aanwezig op het vlak van autisme, schizofrenie, psychiatrie & verslaving, jeugd/jong volwassenen (16-23 jaar), Korsakov en Housing First.

Bij RIBW K/AM vindt sturing plaats volgens het ‘Raad van Toezicht’-model. De organisatie kent een tweehoofdige Raad van Bestuur: Naomi Tas en Rob de Jong. Kleinschalige zelforganiserende teams nemen bij RIBW K/AM een centrale positie in. Een groep van leidinggevenden vormt de verbinding tussen de Raad van Bestuur en de teams in een cluster. Elk cluster heeft een aantal clustermanagers.

Zie voor meer informatie ook ons bestuurs-/jaarverslag over 2018.