Iedereen heeft talenten; dus ook mensen met een psychische of psychosociale problematiek. RIBW K/AM helpt die talenten ontplooien. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend. Maar iedereen kan op zijn of haar manier meedoen aan de samenleving. Om mee te kunnen doen - sociaal en economisch - heeft een mens soms wat extra steun en begeleiding nodig. Dat geven wij.

Maatwerk

Onze begeleiding is altijd maatwerk. De intensiteit van onze steun, of de doelen waar we met een cliënt naartoe werken veranderen voortdurend. De cliënt kan zich stap voor stap ontwikkelen. Dat doen we op basis van respect en gelijkwaardigheid.
Onze begeleiders werken volgens de methodiek Vitaal Versterkend Werken.

Eigen kracht

Kenmerk van de aanpak is dat er een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt. En dat we die kracht aanwakkeren. De cliënten blijven zo de baas over hun eigen leven én geven ons ruimte om bij te springen.
Met onze methodiek Vitaal Versterkend Werken willen we bereiken dat mensen zich veilig, competent, verbonden en bezield voelen. Hierdoor kunnen zij veerkracht, eigenaarschap en vitaliteit ervaren.

Waar vind je ons?

Het werkgebied van RIBW K/AM ligt in de regio’s Amstelland, de Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland.

Ons aanbod

Wij hebben een breed aanbod voor beschermd wonen, ambulante (gezins-)begeleiding, activering/dagbesteding en Maatschappelijke Opvang. Specialistische deskundigheid is aanwezig op het vlak van autisme, schizofrenie, psychiatrie & verslaving, jongeren/jongvolwassenen (18-23 jaar), en Korsakov.

Organisatie

RIBW K/AM hanteert als besturingsmodel het Raad van Bestuur - Raad van Toezichtmodel en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Bekijk ook het organogram

Zie voor meer informatie ook ons bestuurs-/jaarverslag over 2023 en het overzicht onkosten van de Raad van Bestuur (2023).

Kwaliteitsbeleid

RIBW K/AM voert een integraal kwaliteitsbeleid waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. In augustus 2022 werd dit beleid beoordeeld en ontvingen we opnieuw het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg & Welzijn).
Dat keurmerk staat voor: duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft

  • Intern de zaken goed op orde
  • Stelt de klant centraal
  • Werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Meer weten?

Lees het HKZ-certificaat

Lees meer op  www.hkz.nl/