Iedereen heeft talenten; dus ook mensen met een psychische of psychosociale problematiek. RIBW K/AM helpt die talenten ontplooien. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend. Maar iedereen kan op zijn of haar manier meedoen aan de samenleving. Om mee te kunnen doen -sociaal en economisch - heeft een mens gewoon wat extra steun en begeleiding nodig. Dat geven wij.

Maatwerk

Onze begeleiding is altijd maatwerk. De intensiteit van onze steun, of de doelen waar we met een cliënt naartoe werken veranderen voortdurend. De cliënt kan zich stap voor stap ontwikkelen. Dat doen we op basis van respect en gelijkwaardigheid.
Onze begeleiders gaan methodisch te werk binnen onze visie Vitaal Verder.

Eigen kracht

Kenmerk van de aanpak is dat er een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt. En dat we die kracht aanwakkeren. De cliënten blijven zo de baas over hun eigen leven én geven ons ruimte om bij te springen.
We willen met Vitaal Verder bereiken dat mensen zich veilig, competent, verbonden en bezield voelen. Hierdoor kunnen zij veerkracht en eigenaarschap, vitaliteit ervaren.

Meer weten over onze aanpak? Lees onze corporate brochure

Waar vind je ons?

Het werkgebied van RIBW K/AM ligt in de regio’s Amstelland en de Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland.

Ons aanbod

Wij hebben een breed aanbod voor beschermd wonen, ambulante (gezins-)begeleiding, activering/dagbesteding en Maatschappelijke Opvang. Specialistische deskundigheid is aanwezig op het vlak van autisme, schizofrenie, psychiatrie & verslaving, jongeren/jongvolwassenen (18-23 jaar), Korsakov en Housing First.

Organisatie

Bij RIBW K/AM vindt sturing plaats volgens het ‘Raad van Toezicht’-model. De organisatie heeft één bestuurder: Evelien Bongers. Bekijk ook het organogram.

Zie voor meer informatie ook ons bestuurs-/jaarverslag over 2022.

Kwaliteitsbeleid

RIBW K/AM voert een integraal kwaliteitsbeleid waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. In augustus 2022 werd dit beleid beoordeeld en ontvingen we opnieuw het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg & Welzijn).
Dat keurmerk staat voor: duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft

  • Intern de zaken goed op orde
  • Stelt de klant centraal
  • Werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Meer weten?

Lees het HKZ-certificaat

Lees meer op  www.hkz.nl/