Familie en naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol in het sociale netwerk van onze cliënten. Voor RIBW K/AM zijn zij dan ook belangrijke samenwerkingspartners. Wij hechten veel waarde aan een goed contact. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Wij onderhouden een relatie met uw familie/naastbetrokkenen, tenzij u hier niet mee instemt.

Zie ook de informatie onder 'familie' op onze website.

"De mening van de familie wordt soms onderschat. Familieleden kennen de cliënt het langst, maak daarvan gebruik."

- Contactpersoon