Familie en naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol in het sociale netwerk van onze cliënten. Voor RIBW K/AM zijn zij dan ook belangrijke samenwerkingspartners. Wij hechten veel waarde aan een goed contact. Uiteraard gaat dit in overleg met de cliënt. Wij onderhouden een relatie met familie/naastbetrokkenen, tenzij de cliënt hier niet mee instemt.

Zie ook de informatie onder 'familie' op onze website.

"De mening van de familie wordt soms onderschat. Familieleden kennen de cliënt het langst, maak daarvan gebruik."

- Contactpersoon