“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.”
(Machteld Huber)

 
Bovenstaande woorden vormen de basis voor de missie en visie van RIBW K/AM.

MISSIE
RIBW K/AM draagt actief bij aan een betekenisvol en zo zelfstandig mogelijk leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

VISIE
Wij ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun veerkracht te hervinden en versterken. Die veerkracht wordt mede bepaald door de contacten met mensen om hen heen. Sociale contacten zijn een belangrijk onderdeel van een betekenisvol leven. Onze professionele ondersteuning versterkt deze beweging door aan te sluiten op de waarden en behoeften van de cliënt. Door deze manier van kijken en werken versterken wij hun veerkracht én die van hun omgeving. We doen dit om met onze cliënten en voor belanghebbenden aansprekende resultaten te behalen. Daarbij houden we rekening met de complexe en soms tegen elkaar inwerkende maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

RIBW K/AM VERSTERKT VEERKRACHT

Wij vertrouwen op de veerkracht van mensen. Dat is de basis van ons werk en het uitgangspunt bij onze professionele ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Samen werken we aan het versterken van veerkracht om de uitdagingen in het leven aan te kunnen. Ook in de samenwerking met (naast)betrokkenen, medewerkers, ervaringsdeskundigen en netwerkpartners.  

Wij werken volgens onze methodiek Vitaal Versterkend Werken. Daarmee richten we ons op de kracht en mogelijkheden van mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat een betekenisvol leven voor ieder mens anders, maar bereikbaar is.

Onze begeleiders zijn specialisten in het doorbreken van patronen en het versterken van de eigen regie van cliënten. We zijn oprecht geïnteresseerd en werken zonder waardeoordeel. 
Door het versterken van veerkracht dragen wij bij aan het vermogen van cliënten om weer mee te doen. Samen zorgen we voor contact met en tussen mensen.

Een betekenisvol leven

Mensen hebben mensen nodig. We staan klaar voor díé mensen waarvoor meedoen en erbij horen niet vanzelfsprekend zijn. De kracht en de mogelijkheden van een ieder zijn daarbij bepalend. En niet de beperkingen. We zijn ervan overtuigd dat een betekenisvol leven voor ieder mens anders, maar bereikbaar is. Dat is misschien gemakkelijk gezegd. Want hoe werkt het dan? En wat maakt onze aanpak om veerkracht te versterken uniek? Lees alles over onze methodiek Vitaal Versterkend Werken