Onder beschermd wonen (BW) verstaan wij alle vormen van ondersteuning waarbij RIBW K/AM ook huisvesting biedt. Er zijn individuele woningen, waarbij u alleen of met anderen woont en zelf verantwoordelijk bent voor de leefomgeving, en er zijn woongroepen met continue begeleiding. Een woning kan een appartement zijn, dat met andere RIBW-woningen en kantoren van de begeleiders onder hetzelfde dak zit. Maar het kan ook een losse woning in een andere wijk zijn (een zogenaamde satellietwoning) waar de begeleiders volgens afspraak langskomen. Afhankelijk van uw zorgvraag kan onze ondersteuning zich op een of meer levensgebieden richten: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen, moet u een zorgtoekenning van de gemeente hebben. 

Binnen ons aanbod Beschermd Wonen hebben wij een aantal specialismen voor:

Ga voor locatiespecifieke informatie naar de betreffende locatie.  Let op: er zijn wachtlijsten. Mensen met een ZZP 1 en 2, die onder het overgangsrecht vallen, proberen wij zoveel mogelijk te helpen met ambulante begeleiding. Klik voor meer informatie op aanmelding en advies

"Ik wil werken aan mijn eigen groei en ontwikkeling en mijn eigen dromen proberen waar te maken."

- Leo