RIBW K/AM biedt familie en naastbetrokkenen verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

  • Een klankbordgroep familie en naastbetrokkenen: klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl
  • Een familievertrouwenspersoon (06-27289845)
  • Psycho-educatie (informatie over psychische aandoening cliënt en hoe hiermee om te gaan) via de persoonlijk begeleider

Wij verwijzen u ook graag naar extern aanbod. Klik hier voor meer informatie. 

In de folder van Tandem Centrum voor Mantelzorg en MEE Noordwest-Holland vindt u nuttige adressen en tips ter ondersteuning van familie en naastbetrokkenen. Klik hier voor de folder.
Tandem biedt tegen een aantrekkelijk tarief ook huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers. Klik hier voor de folder.
 

Prezens, onderdeel van GGZ inGeest, geeft cursussen voor familie. De cursussen starten najaar 2016. Hieronder vindt u een deel van het aanbod:

Cursussen regio Haarlem/Hoofddorp
Nabestaanden bij zelfdoding
Omgaan met borderline (5 september)
Omgaan met borderline (31 oktober)

Ypsilon helpt met advies, informatie en contact en behartigt de belangen van familie en patiënten. Klik hier voor meer informatie. Ypsilon verzorgt ook workshops, onder andere over verbindende gespreksvaardigheden voor familieden van mensen zonder ziekte-inzicht; klik hier voor de folder. Om de rol van familie in de zorg duidelijk te maken heeft Ypsilon een triadekaart gemaakt; klik hier voor meer informatie.