introductie

RIBW K/AM is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. Onze autismeteams bieden ontwikkelingsgerichte begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Begeleiding in combinatie met huisvesting vindt plaats op de locatie Zuiderpolder in Haarlem en via het team Alzette in Beverwijk. Ambulante begeleiding bieden de teams in de regio's Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland en soms ook daarbuiten.

RIBW K/AM heeft een autisme-ontmoetingscentrum: De Passant in Haarlem. Naast inloop kunnen cliënten (ook van andere instellingen dan RIBW K/AM) hier diverse trainingen volgen. Ook worden er activiteiten met de buurt georganiseerd.

Het autismeteam in Haarlem werkt nauw samen met collega-organisaties als Stichting Voorzet, GGZ inGeest en het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland. Het team Alzette in Beverwijk werkt onder andere nauw samen met Centrum Autisme van Parnassia, PsyQ en De Brijder.