Introductie

RIBW K/AM is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. Ons autismeteam biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Begeleiding in combinatie met huisvesting vindt plaats op de locaties Zuiderpolder in Haarlem en via de locatie Laan der Nederlanden in Beverwijk. De leeftijdsgrens bij Zuiderpolder is ongeveer 35 jaar. Ambulante begeleiding bieden wij in de regio's Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland en soms ook daarbuiten.

RIBW K/AM heeft een ontmoetingscentrum voor mensen met autisme: de pASSant in Haarlem. Naast inloop, kunnen cliënten (ook van andere instellingen dan RIBW K/AM) hier diverse trainingen volgen. Ook worden er activiteiten met de buurt georganiseerd.

Het autismeteam in Haarlem werkt nauw samen met collega-organisaties als Stichting Voorzet, GGZ inGeest en het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland. Het team van de Laan der Nederlanden werkt onder anderen nauw samen met Centrum Autisme van GGZ Dijk en Duin, PsyQ en De Brijder.