Introductie

RIBW K/AM is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme (ASS). Onze autismeteams bieden ontwikkelingsgerichte begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Begeleiding in combinatie met huisvesting vindt plaats op de locatie Zuiderpolder in Haarlem en omgeving en via het team Alzette in Beverwijk/Heemskerk.
Ambulante begeleiding bieden de teams in de regio's Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland en soms ook daarbuiten.

RIBW K/AM heeft een autisme-ontmoetings- én trainingscentrum: De Passant in Haarlem. Naast inloop kunnen cliënten (ook van andere instellingen dan RIBW K/AM) hier diverse trainingen en cursussen volgen. Ook zijn mensen welkom om mee te eten: op maandagen en woensdagen wordt er tegen een kleine vergoeding voor ze gekookt. Bezoekers en vrijwilligers komen niet alleen uit Haarlem, maar uit de hele regio: Zandvoort, Bloemendaal, Beverwijk, Hoofddorp en Heemskerk. De Passant organiseert ook bijeenkomsten voor familie, mantelzorgers en professionals met vragen over autisme. Het Autisme Steunpunt Kennemerland-Zuid is gevestigd in de Passant.

Het autismeteam in Haarlem werkt nauw samen met collega-organisaties als Stichting Voorzet, GGZ inGeest en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het team Alzette in Beverwijk/Heemskerk werkt onder andere nauw samen met Parnassia, PsyQ en Brijder Verslavingszorg. Alzette is ook onderdeel van het Autisme Steunpunt IJmond.