Over autisme

Autisme is een aangeboren stoornis die invloed heeft op de informatie- en prikkelverwerking in de hersenen. Informatie wordt vertraagd verwerkt en een grote hoeveelheid aan prikkels kan voor spanning zorgen. Op alle levensgebieden kunnen problemen ontstaan die het functioneren en het participeren verstoren.

Mensen met autisme zien minder samenhang en consequenties van hun eigen gedrag, waardoor de wereld voor hen moeilijker te begrijpen wordt. Daarnaast kunnen er beperkingen optreden in het sociale contact, omdat het voor mensen met autisme lastig kan zijn om non-verbale communicatie juist te interpreteren. Onze kennis van autisme zorgt voor een snelle probleemverkenning, waardoor er effectief gewerkt worden aan de doelen van de cliënt. Het autismeteam houdt in de begeleiding rekening met dat wat de cliënten nodig hebben:

  • Een vast team met begrip voor en erkenning van de cliënten.
  • Vaste afspraken voor structuur en veiligheid.
  • Visuele ondersteuning.
  • Stap voor stap aan een plan werken (wie, wat, waar, wanneer en hoe?).
  • Rustmomenten om prikkels te verwerken.
  • (Sociale) situaties verduidelijken.

Voor contact, zie locatie-informatie Zuiderpolder en de pASSant.

Interessante links: