Onze medewerkers doen hun best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je bent teleurgesteld, hebt iets vervelends meegemaakt of vindt dat iets beter kan. Vertel het aan ons! Wij nemen iedere melding van een klacht serieus en zien die als een kans om ons werk te verbeteren. Voor vragen over de klachtenprocedure kun je altijd terecht bij je begeleider en de cliëntvertrouwenspersoon.

Klacht direct bespreken

Het liefst zien we dat een klacht zo snel mogelijk wordt besproken. Bespreek je klacht direct met de betrokken medewerker, begeleider en/of leidinggevende. De cliëntvertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. Het is wel zo prettig voor je als de klacht zo snel mogelijk wordt opgelost.

Schriftelijke klacht indienen

Wil je liever een schriftelijke klacht indienen bij RIBW K/AM?

Je kunt twee routes nemen:

  1. Je dient een schriftelijke klacht in bij de verantwoordelijke leidinggevende. Heeft dit niet het gewenste resultaat?
  2. Je dient een schriftelijke klacht in bij het bestuur van RIBW K/AM.

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij RIBW K/AM lees je in deze folder voor cliënten.

Cliëntvertrouwenspersoon

Je kunt bij de cliëntvertrouwenspersoon Annemarieke Hoogland terecht voor een luisterend oor, informatie en advies. Zij kan voor jou bemiddelen en je bijstaan bij je klacht. En zij kan je helpen aan adressen van betreffende locaties. Annemarieke is onafhankelijk van RIBW K/AM en komt op voor jouw belangen. Wat je haar vertelt blijft geheim.

E-mail: clientvertrouwenspersoon@ribw-kam.nl
Telefoon: 06-53781175 (maandag, woensdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur)

Meer informatie over wat de cliëntvertrouwenspersoon voor je kan betekenen, lees je u in deze folder.

Externe klachtencommissie

Heeft behandeling van je klacht door RIBW K/AM niet een voor jou bevredigend resultaat? Je kunt een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De commissie is onafhankelijk van RIBW K/AM en heeft een eigen reglement. Een klacht indienen kan via het klachtenformulier op onze website.

• Download hier het reglement klachtencommissie.

• Download hier het klachtenformulier van de externe klachtencommissie.

Is er sprake van een incident?

Naast het indienen van een klacht kun je ook melding doen van een incident. Een incident is een gebeurtenis waardoor je schade of letsel hebt of had kunnen ondervinden. Of nog kunt ondervinden.
Meer informatie vind je op: www.ribw-kam.nl/incident.

De route van een klacht!