RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van het netwerk rondom de cliënt: familie, vrienden, collega's, buren, lotgenoten, andere zorgaanbieders én vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze zijn op veel plekken actief en vormen feitelijk het venster naar de buitenwereld. Ze zorgen ervoor dat cliënten kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten onze locaties. Cliënten krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en krijgen meer sociale contacten. Bij RIBW K/AM werken verschillende typen vrijwilligers: vrijwilligers voor groepsactiviteiten, voor niet-cliëntgebonden taken, voor incidentele activiteiten en voor individueel maatjescontact.

Vrijwilliger worden

Wil je vrijwilliger bij ons worden? Dan kun je je hier aanmelden en je interesse kenbaar maken. In de folder 'Samen meer mogelijk maken' vind je meer informatie over werken als vrijwilliger bij RIBW K/AM. Klik hier voor de folder.

Voor vragen over vrijwilligerswerk kun je contact opnemen via e-mail vrijwilligerswerk@ribw-kam.nl of telefonisch via Karin Poelemeijer: 06-27047742.
 

Vrijwilliger worden bij Maatjes GGZ

Maatjes GGZ brengt vrijwilligers in contact met deelnemers met een psychische kwetsbaarheid die graag een maatje willen. Maatjes GGZ is onderdeel van RIBW K/AM, maar toegankelijk voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Lees meer op de pagina van Maatjes GGZ

Privacy

Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijk informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht nemen. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.

Samenwerkingsverbanden

RIBW K/AM heeft een actieve samenwerking met het Vrijwilligerscentrum Haarlem en is partner van de Vrijwilligersacademie Haarlem (zie voor meer informatie www.haarlemvoorelkaar.nl of www.bloemendaalvoorelkaar.nl). Vrijwilligers kunnen gebruikmaken van het scholing- en cursusaanbod van alle partnerorganisaties die zich bij de Vrijwilligersacademie hebben aangesloten. Op de website van Haarlem voor elkaar vind je informatie over het scholingsaanbod. Maatjes GGZ werkt ook actief samen met Haarlemse Maatjes en Maatjes Bloemendaal