Hoe ervaar je je begeleiding? Zijn praktische zaken goed geregeld? Blijf je goed op hoogte? We horen graag wat cliënten van hun woonruimte en de (ambulante) begeleiding vinden. Wil je meepraten? 
Neem deel aan een bewonersoverleg, word lid van een clusterplatform of de centrale cliëntenraad. Belangrijk voor ons als organisatie. Voor jou leuk en leerzaam werk.

Centrale Cliëntenraad

• De leden van de centrale cliëntenraad praten mee over belangrijke zaken bij RIBW K/AM en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
• De centrale cliëntenraad krijgt ondersteuning van het Steunpunt CMZ (cliëntenmedezeggenschap) en komt maandelijks bij elkaar.

E: steunpuntcmz@ribw-kam.nl
T: (088) 214 80 36

Clusterplatforms

Per cluster is er een clusterplatform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van locaties of een groep cliënten. 

  • Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten binnen het cluster en oefenen invloed uit op beleid van het cluster
  • Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de clustermanagers
  • Zij geven advies aan de centrale cliëntenraad over allerlei cluster-zaken 
     

Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg gaat over praktische zaken op de  locatie. Zoals: huisregels, begeleiding, activiteiten en bijvoorbeeld de inrichting van een tuin.

• Bewoners geven gevraagd en ongevraagd advies aan het team.
• Het bewonersoverleg krijgt ondersteuning vanuit het team.


Informeer op jouw locatie naar de contactpersonen van het bewonersoverleg.

Het Steunpunt CMZ

De medewerkers van het steunpunt organiseren en faciliteren de cliëntenmedezeggenschap op cluster en centraal niveau. Zij ondersteunen de opzet van een bewonersoverleg.
Meer weten? Heb je vragen of heb je hulp nodig. Laat het weten. We helpen je graag.

E: steunpuntcmz@ribw-kam.nl
T: (088) 2148036