Cliëntenmedezeggenschap gaat over cliëntentevredenheid, de kwaliteit van zorg en algemene regelingen voor cliënten. Daarbij is de mening van cliënten natuurlijk super belangrijk.

Wil je meepraten? Doe dan mee aan een bewonersoverleg en meld je aan bij het digitale inspraakplatform Tapster. Belangrijk voor ons als organisatie. Voor jou leuk en leerzaam om te doen.

Tapster

Tapster is een digitaal inspraakplatform waar jij je stem kan laten horen. De centrale cliëntenraad komt hier heel graag met je in contact. Op Tapster vind je onder andere de maandelijkse nieuwsflits van de centrale cliëntenraad. Ook kun je hier stemmen op polls over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn of onderwerpen aankaarten die jij belangrijk vindt.

Om je aan te melden voor Tapster heb je een code nodig. Heb je die als nieuwe cliënt niet ontvangen, dan kun je de code aanvragen bij het Steunpunt cliëntenmedezeggenschap: steunpuntcmz@ribw-kam.nl.

Centrale Cliëntenraad

• De leden van de centrale cliëntenraad praten mee over belangrijke zaken bij RIBW K/AM en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
• De centrale cliëntenraad krijgt ondersteuning van het Steunpunt CMZ (cliëntenmedezeggenschap) en komt maandelijks bij elkaar.

E: steunpuntcmz@ribw-kam.nl
T: (088) 214 80 36

Clusterplatforms

Per cluster is er een clusterplatform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van locaties of een groep cliënten. 

  • Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten binnen het cluster en oefenen invloed uit op beleid van het cluster
  • Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de clustermanagers
  • Zij geven advies aan de centrale cliëntenraad over allerlei cluster-zaken 
     

Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg gaat over praktische zaken op de  locatie. Zoals: huisregels, begeleiding, activiteiten en bijvoorbeeld de inrichting van een tuin.

• Bewoners geven gevraagd en ongevraagd advies aan het team.
• Het bewonersoverleg krijgt ondersteuning vanuit het team.


Informeer op jouw locatie naar de contactpersonen van het bewonersoverleg.

Het Steunpunt CMZ

De medewerkers van het steunpunt organiseren en faciliteren de cliëntenmedezeggenschap op cluster en centraal niveau. Zij ondersteunen de opzet van een bewonersoverleg.
Meer weten? Heb je vragen of heb je hulp nodig. Laat het weten. We helpen je graag.

E: steunpuntcmz@ribw-kam.nl
T: (088) 2148036