Cliëntenmedezeggenschap gaat over cliëntentevredenheid, de kwaliteit van zorg en algemene regelingen voor cliënten. Daarbij is de mening van cliënten natuurlijk super belangrijk.

Wil je meepraten? Neem dan deel aan de locatieraad en meld je aan bij het digitale inspraakplatform Tapster. Belangrijk voor ons als organisatie. Voor jou leuk en leerzaam om te doen.

Tapster

Tapster is een digitaal inspraakplatform waar jij je stem kan laten horen. De centrale cliëntenraad komt hier heel graag met je in contact. Op Tapster vind je onder andere de maandelijkse nieuwsflits van de centrale cliëntenraad. Ook kun je hier stemmen op polls over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn of onderwerpen aankaarten die jij belangrijk vindt.

Centrale Cliëntenraad

• De leden van de centrale cliëntenraad praten mee over belangrijke zaken bij RIBW K/AM en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
• De centrale cliëntenraad krijgt ondersteuning van het Steunpunt CMZ (cliëntenmedezeggenschap) en komt maandelijks bij elkaar.

E: steunpuntcmz@ribw-kam.nl
T: (088) 214 80 36

Locatieraad

De Locatieraad gaat over praktische zaken op de locatie. Zoals: huisregels, begeleiding, activiteiten en bijvoorbeeld de inrichting van een tuin.
• Bewoners geven gevraagd en ongevraagd advies aan het team.
• De locatieraad krijgt ondersteuning vanuit het team.

Informeer op jouw locatie naar de contactpersonen van de locatieraad.

Steunpunt CMZ

De medewerkers van het steunpunt organiseren en faciliteren de cliëntenmedezeggenschap voor de bewoners van RIBW K/AM. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij de opzet van een locatieraad.
Meer weten? Heb je vragen of heb je hulp nodig. Laat het weten. We helpen je graag.

E: steunpuntcmz@ribw-kam.nl
T: (088) 214 80 36