Wanneer een cliënt gebruik maakt van onze begeleiding wordt deze geïnformeerd over de regels, de begeleiding en de wederzijdse rechten en plichten. Beide partijen tekenen een zorgovereenkomst (voor ambulante begeleiding, beschermd wonen, maatschappelijke opvang of activering) waarin die rechten en plichten beschreven staan. 
 
Algemene leveringsvoorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van die overeenkomst. De voorwaarden zijn van toepassing op zowel kortdurende ambulante zorg en verblijf op grond van de Zorgverzekeringswet als op langdurende zorg en verblijf op basis van de Wmo. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland, dus ook RIBW K/AM, houden zich aan deze voorwaarden.

U vindt hier het document met de algemene leveringsvoorwaarden die gelden voor cliënten die vóór 1 maart 2017 in begeleiding zijn gekomen.

Vanaf 1 maart 2017 gelden nieuwe leveringsvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op cliënten die na 1 maart in begeleiding zijn komen. Klik hier voor de nieuwe leveringsvoorwaarden.

Omdat kleine lettertjes soms moeilijk te lezen zijn, vindt u hier de publieksversie met in het kort de voorwaarden.
Een artikelsgewijze toelichting bij de voorwaarden vindt u hier.