Wanneer je gebruik maakt van onze ondersteuningstrajecten word je en/of je wettelijk vertegenwoordiger en zo mogelijk je naastbetrokkenen geïnformeerd over de regels, de begeleiding en de wederzijdse rechten en plichten. Beide partijen tekenen een zorgovereenkomst (voor ambulante ondersteuning, beschermd of beschut wonen, maatschappelijke opvang of activering) waarin die rechten en plichten beschreven staan.

Algemene leveringsvoorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van die overeenkomst. De voorwaarden zijn van toepassing op zowel ambulante zorg als op zorg met verblijf op basis van de Wmo of de Wlz. Alle zorginstellingen die lid zijn van de Nederlandse GGZ, dus ook RIBW K/AM, houden zich aan deze voorwaarden.

Je vindt hier het document met de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ die gelden vanaf 2022.

Let op: de Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2022 zijn niet van toepassing op cliënten die vallen onder forensische zorg. Deze cliënten vallen onder de regeling van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.