Alle medewerkers van RIBW K/AM doen hun best familie en naastbetrokkenen van cliënten zo goed mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Al is het niet de bedoeling, het kan toch gebeuren dat u als familielid of naastbetrokkene iets vervelends meemaakt. Je kunt stappen ondernemen bij klachten. Klik hier voor de folder.