Alle medewerkers van RIBW K/AM doen hun best familie en naastbetrokkenen van cliënten zo goed mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Al is het niet de bedoeling, het kan toch gebeuren dat u als familielid of naastbetrokkene iets vervelends meemaakt. U kunt stappen ondernemen bij zowel klachten als incidenten. Klik hier voor de folder.

Klik hier voor meer informatie over ons klachtenbeleid.