Korsakov

RIBW K/AM biedt begeleiding aan mensen met het syndroom van Korsakov. Dat doen wij op onze locatie Zuidwijk in Bennebroek. Mensen met geheugenproblemen vragen om een specifieke begeleiding en woonomgeving die hen helpen zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan. Onze begeleiders zijn speciaal opgeleid voor deze doelgroep. Zij hanteren de zogenaamde Empatisch Directieve Benadering, gecombineerd met de SRH-principes en methodiek. Bij mensen met Korsakov zijn het gebruik van tekst en afbeeldingen op memoborden belangrijke hulpmiddelen. Op Zuidwijk hangt in de hal een groot bord met daarop de foto's van alle medewerkers die er die dag werken. Ook wordt informatie op allerlei manieren zoveel mogelijk gevisualiseerd; beelden werken hier beter dan tekst.