Wij gaan met al onze cliënten op ontdekkingstocht, op zoek naar wat zij belangrijk vinden in het leven en welk werk hen voldoening kan brengen. In onze samenleving moeten mensen vaak van alles, maar juist wanneer mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid van alles krijgen opgelegd, voelen ze zich opgejaagd. Wij streven ernaar ieder mens in zijn behoeften te ondersteunen, zoals in het verlangen gezien en erkend worden en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Op die manier betekent activeren niet langer opjagen, maar aanwakkeren, uitnodigen en motiveren. En natuurlijk verschilt de behoefte per persoon: waar de één zich, voor nu, goed voelt bij het deelnemen aan activiteiten op een locatie of in een wijkcentrum, wil de ander aan de slag bij een werkgever. De vraag is en blijf altijd: wat is op dit moment het verlangen van iemand, en wat past daar dan bij? 

Werken aan welbevinden

Ter ondersteuning bij het vinden van een vaste werkplek zijn er twee instrumenten ontwikkeld: de landkaart Werken aan Welbevinden en een strippenkaart Kijk in de Wijk. Met deze strippenkaart gaan cliënten op zoek naar een betekenisvolle werkplek.
   
Bij activering kijken we altijd of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het reguliere aanbod. Daarnaast bieden wij op sommige plekken speciale dagbesteding voor specifieke groepen. En een aantal activiteiten hebben wij met en voor cliënten ontwikkeld:

Projecten en dagactiviteiten worden op verschillende manieren gefinancierd. Soms is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd of een zorgtoekenning door de gemeente. Zie voor meer informatie de pagina Financiering, onderdeel activering.