RIBW K/AM wil optimale steun en begeleiding bieden. Daarom werken wij intensief samen met andere organisaties. Onze partners zijn onder meer GGZ-behandelorganisaties en gespecialiseerde werk- en welzijnsorganisaties. We hebben goede afspraken gemaakt met de gemeenten en woningbouwcorporaties in ons werkgebied. Hierdoor kunnen we prima huisvesting bieden en nieuwe woonvormen en zorgaanbod ontwikkelen.

In opdracht van diverse gemeenten leveren wij ook een bijdrage aan de maatschappelijke opvang in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

De Nederlandse GGZ en Valente

We zijn lid van de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg De Nederlandse GGZ en de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving Valente. De Nederlandse GGZ betekent veel voor ons als bron van informatie en expertise, en uiteraard als onze vertegenwoordiger naar vooral de landelijke politiek. Binnen Valente treffen we andere RIBW’s, zorg- en opvangorganisaties. In dat verband wordt in toenemende mate ook inhoudelijk samengewerkt.

"Wij zijn blij met de gespecialiseerde woonvoorzieningen van RIBW K/AM bijvoorbeeld voor mensen met autisme en Korsakov. Want daarbij geldt nog meer dat begeleiding een vak apart is. "

- Ketenpartner