Na een crisis maak je vaak kennis met het zorgsysteem. Op het moment dat jij cliënt wordt van dat zorgsysteem, verandert er iets fundamenteels in je leven. Andere mensen denken te weten wat je nodig hebt, bepalen je leven meer dan ooit. Je krijgt te maken met diagnoses, behandelplannen, begeleidingsplannen en vaak ook een heel scala aan hulpverleners en begeleiders. Je wordt de hele tijd ‘bekeken’ maar ergens niet gezien. Wie jij bent, wat je doormaakt, de betekenis die je er zelf aan geeft of wat jouw verlangen is, raakt in het grote systeem van zorg nogal eens verloren. Als er een diagnose aan je problemen gekoppeld wordt, wordt deze vaak zeer bepalend voor hoe er met je wordt omgegaan en, ook niet onbelangrijk, hoe je jezelf ziet. Dat wordt ook wel (zelf) stigma genoemd.

Alleen eigen keuzes helpen echt

Zo’n (zelf)stigma kan je erg in de weg zitten. Terwijl alleen de keuzes die jij echt zelf maakt, je echt verder helpen. Of het nu gaat om medicatie, dagbesteding, uit je bed komen, begeleiding, hulpverlening, bewegen, eten, sociale contacten, hobby’s, familie. Uiteindelijk werkt voor jou alleen datgene waar je achter staat. Dat klinkt zo simpel. Maar hoe kom je er achter waar je naartoe wilt, wat je doel is, wat je daarbij nodig hebt. Alleen lukt dat niet altijd, de inzichten en ervaringen van andere mensen helpen. Zij werken als een spiegel en kunnen heel duidelijk maken wat je wel of niet wilt. Soms werkt ‘die spiegel’ belemmerend als het gaat om je wens op dat moment. Maar bij nader inzien kan de spiegel veel voor je gedaan hebben. Soms is het gevoel van ‘ik’ helemaal afwezig en moet je die nog vinden.

Dit is de kern van ervaringsdeskundigheid. Door met elkaar in elkaars spiegel te kijken, ontdek je steeds meer wie je bent, wat je kwijt bent geraakt en wie je weer wilt zijn.

Wat doen ervaringsdeskundigen bij RIBW K/AM?

  • De begeleiding van RIBW K/AM is gericht op ondersteuning die recht doet aan wie jij bent en aansluit bij wat jij nodig hebt in je dagelijks leven. Zodat jij je leven naar eigen inzicht met belangrijke anderen kunt leven.
  • De begeleiding heeft altijd een context van de maatschappij waarin we leven.
  • Ervaringsdeskundigen brengen vanuit hun gedeelde kennis/ervaring hun eigen perspectief in binnen teams. Ze helpen mee om ruimte te maken voor dat van jou! Ze willen jou ondersteunen in het steunen en/of (her)vinden van jezelf, je eigen waarden en doelen. Ze denken met je mee als het gaat om de belemmeringen die je ervaart.
  • Dat doen zij van mens tot mens maar ook door groepen te faciliteren met de WRAP (Welness Recovery Action Plan) en de HOP (Honest Open Proud).

Behalve de gedeelde ervaring en kennis brengt iedere ervaringsdeskundige unieke en eigen kwaliteiten mee. De ervaringsdeskundigen stellen zich hieronder kort aan je voor.

Onze ervaringsdeskundigen

Maurice
Maurice heeft met zijn culturele achtergrond, immigratiegeschiedenis en psychose-gevoeligheid veel ervaring met stigma en loskomen daarvan. Hij heeft ondervonden hoe belemmerend (zelf) stigma werkt in een herstelproces.Bijwerkingen van medicatie, de bestaande beelden over psychische klachten, toekomstperspectief dat je ontnomen wordt, leiden vaak tot een zeer negatief zelfbeeld en hopeloosheid. En daar ligt precies zijn passie; mensen laten voelen en zien dat ze wel degelijk iets waard zijn en dat de toekomst niet verloren is! Om die reden zet hij zich er ook voor in de bestaande beeldvorming in teams en daarbuiten te veranderen.

Na de opleiding BGE (begeleider met ervaringsdeskundigheid) bij Zadkine Rotterdam, is hij komen werken bij RIBW K/AM. Hij heeft verschillende trainingen gevolgd om de WRAP (Welness Recovery Action Plan) en de HOP ( Honest Open Proud) te kunnen doen.
Wil je contact met Maurice? Mail dan naar m.bouman@ribw-kam.nl

Ingrid
Ingrid volgt op dit moment de opleiding Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn aan de HvA (Hogeschool van Amsterdam) en werkt mee in het multidisciplinaire team van Floriande.
Zij is jarenlang actief betrokken geweest als ervaringsdeskundige bij de Stichting Borderline en staat teams, begeleiders en bewoners bij het niet (langer) identificeren met dat label. Zij is een verbindende persoon in de organisatie, ook in de samenwerking met personen van andere organisaties. Naast dat zij bewoners ondersteunt in hun herstelproces, ondersteunt zij teams en de organisatie in het doorbreken van patronen.
Zij maakt deel uit van het kennisnetwerk Borderline binnen RIBW K/AM. Zij is ook WRAP-facilitator, samen met Andy. Met hulp van de herstelacademie ook vormgever van digitale WRAP gelijkende bijeenkomsten.
Wil je contact met Ingrid? Mail dan naar i.huizer-wessel@ribw-kam.nl

Willemijn
Willemijn is in haar leven ‘de zorg’ gaan mijden. Niet omdat zij geen hulp wilde bij het verwerken en dealen met traumatische levenservaringen. Maar omdat zij de zorg totaal niet als zorg voor haarzelf ervaarde. Dat heeft haar sterk gemaakt in het zelf durven voelen wat er (nodig) is en daar naar te handelen, alternatieve hulpbronnen aan te boren. Zij staat bewoners, teams en begeleiders bij in het doorgaan en doorstaan van moeilijke emoties. Zij maakt daarbij gebruik van haar eigen gevoeligheid en sensitiviteit en de kennis die zij in de loop van de jaren opgedaan heeft op het gebied van haptonomie en voeding. Zij werkt intensief mee aan de inhoud, opzet en uitwerking van de Vitaal Verder- trainingen en de zogenoemde doorbraaklabs.
Wil je contact met Willemijn? Mail dan naar w.tenvelden@ribw-kam.nl

Andy

Andy heeft na een zware burn-out een loopbaanswitch gemaakt. Zijn bestaan als grafisch medewerker bij een landelijke krant heeft hij verruild voor een baan als ervaringsdeskundig begeleider (BGE Zadkine Utrecht) bij RIBW K/AM. Mede door zijn culturele achtergrond en overgedragen oorlogstrauma is hij een groot voorstander van de contextuele presentiebenadering. Hij heeft veel ervaring met trauma en het loskomen van afhankelijkheid / verslaving. Overgave, erkennen dat je machteloos bent en van daaruit constructief aan jezelf gaan werken!

Inmiddels is hij ook WRAP-facilitator en werkt hij op de locatie De Coda als ervaringsdeskundig begeleider en binnen het team ervaringsdeskundigen.
Wil je contact met Andy? Mail dan naar a.laverman@ribw-kam.nl

Reinier
Reinier is als deelnemer aan de AEG (AutismeErvaringsGroep) bij De Passant met ons team in aanraking gekomen. Hij heeft veel ervaring met de voor- en nadelen van het hebben van autisme. Ondanks de belemmeringen die hij soms ervaart heeft hij, ook als bewoner/cliënt van RIBW K/AM zijn eigen regie weten te behouden. Hij ondersteunt zowel teams als bewoners in het vinden van de balans tussen afhankelijkheid en eigen regie.
Focussen, structureren en eenvoudig en helder woorden geven aan datgene waar soms moeilijk woorden aan te geven zijn vormen tezamen zijn kracht.
Wil je contact met Reinier? Mail dan naar r.vandersteeg@ribw-kam.nl

Refa
Refa heeft jarenlang te maken gehad met stemmen horen en heeft ontdekt hoe vroege jeugdervaringen de oorsprong ervan waren. Doordat hij deze jeugdervaringen opnieuw een plek gegeven heeft, heeft hij de allesoverheersende invloed van zijn stemmen overkomen. Hij ondersteunt bewoners en teams door zijn kennis en ervaring hiermee te delen. Refa heeft zichzelf ontwikkeld door cursussen te volgen op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid en op het gebied van stemmen horen.
Refa is net als Maurice HOP facilitator met de bedoeling de HOP-training samen met Maurice toegankelijk te maken voor cliënten van RIBW K/AM.
Wil je contact met Refa? Mail dan naar r.wolven@ribw-kam.nl

Ilena
Ilena ontdekte als activiteitenbegeleidster bij RIBW K/AM dat zij tijdens een training enorm aansloeg op het aspect zingeving. Haar zoektocht naar het antwoord op de existentiële vraag naar de zin van het leven heeft haar geholpen haar ‘afwijkendheid’ en traumatische levenservaringen in een ander licht te bezien. Zij werd daarbij onder andere geholpen door de ontdekking van haar spiritualiteit en Reiki. Ze kreeg inzichten die ze als grote geschenken heeft ervaren. Zij heeft in eerste instantie voor zichzelf een zelfhulpinstrument ontwikkeld dat zij later heeft uitgewerkt in een beschreven ZOEK methode (Zelfhulp op Eigen Kenniskracht) waardoor het ook voor andere mensen bruikbaar is. Na het volgen van de GEO (GGZ Ervaringsagoog Opleiding) heeft zij de overstap gemaakt naar het team ervaringsdeskundigen.
Wil je contact met Ilena? Mail dan naar i.moussou@ribw-kam.nl

René
René heeft vanaf zijn vroege jeugd ervaring met afwijzing, uitsluiting en overleven. Als enige van het gezin werd hij in een kindertehuis ondergebracht. Een ervaring die een diep litteken heeft veroorzaakt. Overleven en jezelf staande houden is dan lange tijd alles wat er is. Een situatie waardoor je makkelijk afraakt van wie je echt bent en wat je werkelijk wilt. Gebruik van middelen wordt een belangrijke hulp voor het niet hoeven denken/voelen. Het is een enorm gevecht om uit diepgewortelde overtuigingen en afhankelijke patronen te komen, jezelf echt te gaan ervaren en eigen keuzes te gaan maken. René heeft op een locatie van RIBW K/AM gewoond en bij het Leger des Heils. Inmiddels woont hij zelfstandig. Hij heeft dus veel ervaring met begeleiding, die voor hem in een bepaalde periode levensreddend is geweest. Tegelijkertijd heeft zijn proces en zijn werk bij de RIBW hem ook het inzicht gegeven hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor het helen en opbouwen van een eigen betekenisvol netwerk. Daar wil hij zich graag voor inzetten. René heeft in Amsterdam de TOED (Training Opleiding Ervarings Deskundigheid) gevolgd en bij de herstelacademie in Haarlem de cursus ‘Werken met eigen ervaring’.
Wil je contact met René? Mail dan naar r.degraaf@ribw-kam.nl

Meer informatie over HOP en Wrap

Lees hier meer over Honest Open Proud (HOP).

Lees hier meer over Welness Recovery Action Plan (WRAP).

"“Het is niet te beschrijven hoe bevrijdend het kan zijn je ervaringen met crisis en herstel te delen. Je bewust te worden van je eigen wijsheid en die van je groepsgenoten.”

Dit zeggen vele mensen die kennismaken met ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid. Hoe werkt het dan? En wat maakt de aanpak uniek?"