RIBW K/AM heeft een privacyverklaring die van toepassing is op alle zorgverleners, begeleiders en cliënten van RIBW K/AM en alle bezoekers van de website van RIBW K/AM.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle medewerkers, cliënten, leveranciers en vrijwilligers van RIBW K/AM en alle bezoekers van de website van RIBW K/AM. RIBW K/AM is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Inhoudsopgave

Gebruik van persoonsgegevens
Doeleinden van de verwerking 

Persoonsgegevens
Grondslagen van de verwerking

Bewaartermijnen
Vertrouwelijkheid en vestrekking aan derde partijen 
Cookiebeleid

Wijzigingen in het privacybeleid en contact
  
 

#HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

#DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van dienstverlening;
• het uitvoeren van hulpverlening;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website https://www.ribw-kam.nl;
• het inschrijven bij RIBW K/AM;
• het uitvoeren van financiële verantwoording;
• het registreren van vrijwilligers, sollicitanten en werknemers;
• het uitvoeren van communicatie;
• het uitvoeren van relatiebeheer;
• het uitvoeren van archivering;
• het uitvoeren van promotie en marketing;
• het nakomen van wettelijke verplichtingen;
• het uitvoeren van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management;
• het uitvoeren van statistische analyses.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

#PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

• Adres
• Arbeidscontract
• Bankrekeningnummer
• Begeleidingsplan
• Bijzondere juridische status
• BSN-nummer
• Burgerlijke staat
• CV
• Datum in dienst-/uitdiensttreding
• Datum ziekmelding/betermelding
• Diagnose en gegevens behandelaar
• Dienstverband
• E-mailadres
• Foto
• Functie
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Gegevens huishouden
• Gegevens zorgverzekeraar
• ID-nummer/documentnummer
• Inkomstenbron
• Inloggegevens
• Kopie legitimatie
• Naam
• Nationaliteit
• Opleidingsgegevens
• Plan van aanpak
• Postcode
• Rapportage bedrijfsarts
• Sollicitatiebrief
• Telefoonnummer privé/zakelijk
• Verzuim
• Verklaring Omtrent Gedrag
• Voortgangsrapportage
• Werklocatie
• Woonplaats
• Bijzonderheden t.b.v. planning  

#GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

• wettelijke grondslag;
• uitvoering van een overeenkomst;
• gerechtvaardigd belang;
• toestemming;
• vitale belangen van de betrokkene.

#BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

# VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDE PARTIJEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats, indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN (VIA HYPERLINKS)

Op onze websites hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

#BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Dit doen wij om uw gegevens zo adequaat en efficiënt mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

COOKIES en PRIVACY
RIBW K/AM maakt op de website gebruik van cookies om bepaalde functionaliteiten optimaal te kunnen laten werken en om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kan ervoor zorgen dat RIBW K/AM de website kan verbeteren zodat het gebruikersgemak vergroot kan worden. Om deze doelstelling te bereiken verzamelt ribw-kam.nl de IP-adressen van bezoekers. Deze worden opgeslagen in logfiles, deze logfiles worden niet langer dan het behalen van de doelstelling bewaard. Hierbij wordt een maximaal bewaartermijn van 2 jaar gehanteerd.

De gegevens die RIBW K/AM verzameld worden uit de logfiles van de webserver gehaald en zijn als volgt:
• gebruikte apparatuur en software waarmee de site is bezocht;
• gebruikte links om op de website van RIBW K/AM te komen;
• gebruikte links binnen de website van RIBW K/AM;
• gebruikte zoektermijn in de zoekmachine op de website zelf.

RIBW K/AM heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan de website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles de laatste 2 cijfergroepen van elk IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt voordat de IP-adressen worden opgeslagen, zodat er geen mogelijkheid is om via back-ups de gegevens terug te plaatsen. Na het verwijderen van de 2 laatste cijfergroepen van een IP-adres is er geen sprake meer van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doorgifte van de verzamelde gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is om aangifte te doen wegens strafbare feiten die zijn begaan.

COOKIES
In beginsel vereist de cookiewetgeving toestemming van bezoekers voor het plaatsen van cookies. Uitzondering wordt gemaakt voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld cookies die web-statistieken bijhouden. Hieruit valt af te leiden dat cookies die geen of weinig inbreuk maken op de privacy geen toestemming behoeven van de bezoeker. Dit zijn vaak cookies die een website optimaal laten functioneren. In deze categorie vallen ook de analytische cookies van RIBW K/AM.

RIBW K/AM heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van de bezoekers aan de website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door in het webstatistiekprogramma de laatste twee cijfergroepen van het IP adres te verwijderen. Dit gebeurt nog voordat de IP-adressen worden opgeslagen.

Meer specifiek worden de volgende gegevens verzameld:
• gebruikte apparatuur en software;
• gebruikte links om op de website te komen;
• gebruikte links binnen de website;
• gebruikte zoektermen in de zoekmachine van de website van RIBW K/AM.

De verzamelde gegevens worden slechts gebruikt voor het verbeteren van de website en het verhogen van gebruiksgemak.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Dit is handig aangezien je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw eventuele gegevens hoeft in te voeren, voorkeuren hoeft aan te geven of je instellingen hoeft aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. De cookies brengen in geen geval je apparaat waarmee je de website bezoekt in gevaar.

SOORTEN COOKIES
Cookies zijn er in verschillende soorten en maten. Hierbij maken wij een onderscheid tussen functionele-, analytische- en trackingcookies.

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken en om ervoor te zorgen dat de website een consistent uiterlijk vertoont. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het snel opsporen van correcte (gewenste) informatie elke keer dat je de website bezoekt.

Hieronder vind je per cookie-categorie terug welke cookies er worden ingezet, door wie, de doelstelling, bewaartermijn en het type van de cookie.

 

Naam 

Aanbieder Doel Vervaltermijn Type

CookieConsent

www.ribw-kam.nl Slaat de cookiestatus 1 jaar HTTP
van de gebruiker op
1 jaar HTTP


Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren hoe de website wordt gebruikt zodat de prestaties van de website gemeten en verbeterd kunnen worden. Denk hierbij aan hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina’s het meest worden bekeken en hoe je op onze website aankomt.

Via onze website worden analytische cookies geplaats van het bedrijf Google inc. RIBW K/AM gebruikt deze dienst om inzichtelijk te krijgen hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. Hieronder kun je lezen welke cookies, door wie, met welk doel, bewaartermijn en type worden ingezet.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
Collect google-analytics.com Gebruikt om gegevensessionpixel naar google.analytics  te verzenden over het apparaat en het gedrag
van de bezoeker.
Traceert de bezoeker
op verschillende
apparaten en marketing-
kanalen
 
2  jaar PIXEL
_ga www.ribw-kam.nl Registreert een uniek ID
die wordt gebruikt om
statistische gegevens te
genereren over hoe de
bezoeker de website
gebruikt
 
1 jaar HTTP
_gat www.ribw-kam.nl Gebruikt door Google 
Analytics om verzoek-
snelheid te vertragen
 
1 dag HTTP
_gid www.ribw-kam.nl Registreert een uniek ID 
die wordt gebruikt om
statistische gegevens te
genereren over hoe de
bezoeker de website
gebruikt
 
1 dag HTTP

NB. Indien je niet wilt dat Google Analytics je gegevens gebruikt dan is het mogelijk om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden. Deze add-on blokkeerd de JavaScript-code van Google Analytics. Meer specifiek, de codes _ga.js, _analytics.js en _dc.js.
Uit het voorgaande kun je opmaken dat Google optreedt als Verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door RIBW K/AM. RIBW K/AM heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google Inc. afgesloten.

Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor eigen doeleinden of andere Google-diensten. De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Hierbij heeft Google het laatste cijfergedeelte van het IP-adres afgeschermd. Op deze manier kan zowel Google als RIBW K/AM de IP-adres niet herleiden naar individuele bezoekers van de website.

De door Google verzamelde informatie wordt opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Om de privacy te waarborgen is Google aangesloten bij het Safe Harbor Programma van het ministerie van Handel (Verenigde Staten). De doorgifte van eventuele persoonsgegevens is uitgesloten met de uitzondering dat Google wettelijk verplicht wordt om deze gegevens te delen. Daarnaast is het mogelijk dat Google inc. derden kan inzetten om de informatie te verwerken. Dit neemt niet weg dat de IP-adres afgeschermd wordt. Voor meer informatie kunt u door op de link te klikken de privacy policy van Google inc. nalezen.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die het surfgedrag van de bezoeker kan volgen. Op deze manier kan een adverteerder aan de hand van het surfgedrag gepersonaliseerde advertenties tonen.
RIBW K/AM maakt geen gebruik van trackingcookies.

Sociale media
RIBW K/AM heeft op de website sociale media-buttons opgenomen met een directe link naar de pagina’s van RIBW K/AM op LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de social media platform zelf. Hieronder kun je privacyverklaring terugvinden van beide platforms.
LinkedIn
Twitter

COOKIES BLOKKEREN OF VERWIJDEREN
Via je browser is het mogelijk om cookies te blokkeren. Indien je ervoor kiest om alle cookies te blokkeren dan kan de website minder goed weken. Het is ons advies om dan alleen de ongewenste cookies uit te schakelen via de instellingen van je browser.

Als je cookies wil verwijderen van je PC dan zijn de stappen die je volgt verschillend dit is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe cookies kan blokkeren of verwijderen.
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Edge
Safari

Ook is het mogelijk om de cookies die zijn opgeslagen op je smartphone of tablet te blokkeren of te verwijderen. Hieronder kun je voor zowel voor een iOS- als een Android besturingssysteem een stappenplan volgen om je cookies te verwijderen.
iOS
Android

ADBLOCKERS
Het is ook mogelijk om door middel van zogenaamde ‘adblockers’, privacy onvriendelijke reclame- cookies te blokkeren. Hierdoor worden er geen cookies opgeslagen op je apparaat.

UW RECHTEN

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere recht op inzage, rectificatie en kunt u een verzoek indienen voor het verwijderen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Bovendien kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacyloket@ribw-kam.nl. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk – en in ieder geval binnen vier weken – op uw verzoek te reageren.

 

#WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING


Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACT

Mocht u, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen op de volgende twee manieren:

1. Door een mail te sturen naar privacyloket@ribw-kam.nl

2. Door een brief te sturen naar:
RIBW K/AM
Privacyloket
Stationsplein 110
2011 LN Haarlem

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.