Soms is het lastig mee te doen in de maatschappij, zelfstandig te wonen of voor jezelf te zorgen. Dan wil je begeleid worden door mensen die aansluiten bij wie jij bent. En oog hebben voor wat je wilt én kunt. En wil je een woning vinden die bij je past. Wil je weten of RIBW K/AM iets voor jou of je naastbetrokkene kan betekenen op dat gebied? Stel dan je vraag aan team Zorgbemiddeling via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl  

Hoe meld ik mij aan voor beschermd wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding?

RIBW K/AM levert zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor een beperkt deel uit de Jeugdwet en de Wet forensische zorg (Wfz).

Wmo - gemeentelijke zorgtoekenning/beschikking nodig

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het recht op zorg van hun burgers. Dat staat zo in de wet. Deze zorg wordt namelijk gefinancierd vanuit het Sociale Domein (Wmo en Jeugdwet). 
Dat betekent dat een zorgvraag voor intramurale zorg (binnen instellingen), ambulante begeleiding (begeleiding aan huis) of dagbesteding eerst aan de gemeente moet worden voorgelegd.
Dat is per gemeente anders. Wil je weten hoe dat bij jouw gemeente geregeld is? Kijk dan op de website van jouw gemeente.
Nadat de gemeente het recht op zorg heeft vastgesteld, stelt het een beschikking op. Daarin staat welke zorg geleverd mag worden, hoeveel dagen/uren en hoe lang de zorg mag duren.

Op dit moment levert RIBW K/AM geen zorg gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Wij huisvesten alleen jongeren vanaf 18 jaar met een geldige BW-beschikking.

Wlz - indicatie CIZ nodig

Heb je langdurig intensieve zorg nodig vanuit de geestelijke gezondheidszorg? Dan kun je mogelijk zorg en ondersteuning vanuit de Wlz krijgen in plaats vanuit de Wmo.
Voor Wlz-zorg heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Op www.ciz.nl/client/ggz vind je meer informatie. Je kunt daar ook nagaan of je in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
Je kunt de aanvraag via de website van het CIZ doen of bellen naar het CIZ via (088) 78 91 000 en een aanvraagformulier opvragen.

Wfz - justitiële/forensische zorgtoekenning (IFZO-indicatie) nodig

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel met onder andere als doel dat je weer kunt functioneren in de maatschappij.

RIBW K/AM levert zorg aan een beperkt aantal cliënten met een IFZO-indicatie. 

Aanvullende informatie nodig naast een beschikking

Team Zorgbemiddeling zorgt ervoor dat alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM op een goede manier kunnen instromen.
Heb je een vraag over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing? Neem dan contact op met deze afdeling.

Naast de beschikking heeft team Zorgbemiddeling vaak aanvullende informatie nodig om de zorg te kunnen starten. Het gaat daarbij onder andere om een diagnose (beschermd wonen) of een doorverwijzing van een behandelaar of huisarts (ambulante zorg). We vragen cliënten of hun verwijzers daarom het aanmeldformulier RIBW K/AM zo volledig mogelijk in te vullen.

Neem voor het aanvragen van het aanmeldformulier contact op met team Zorgbemiddeling. Dit kan telefonisch via (088) 214 80 47 of per mail via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Je kunt het aanmeldformulier ook downloaden. Er zijn twee aanmeldformulieren: voor ambulante begeleiding en beschermd wonen.

  • klik hier voor het aanmeldformulier ambulante begeleiding
  • klik hier voor het aanmeldformuier beschermd wonen

Hoe meld ik mij aan voor maatschappelijke opvang?

Aanmelding voor Maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang.

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geldt een andere aanmeldprocedure

Ben je dakloos? Meld je dan bij je eigen gemeente. De gemeente kijkt welke ondersteuning je nodig hebt. Als blijkt dat een plek in de maatschappelijke opvang de enige opvangmogelijkheid voor jou is, dan meldt de gemeente je aan bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland. De Brede Centrale Toegang beoordeelt vervolgens of je terecht kunt op een plek voor maatschappelijke opvang.

Heb je schulden?

RIBW K/AM voert bij alle aanmeldingen voor zorg, inclusief maatschappelijke opvang, een schuldencheck uit. Dit houdt in dat RIBW K/AM nagaat of je vanuit het verleden nog een schuld hebt uitstaan bij RIBW K/AM. Als blijkt dat dat het geval is, kan de gewenste zorg pas gestart worden nadat de schuld is voldaan of hiervoor een betalingsregeling is getroffen.

Hoe lang moet ik wachten?

Er is een wachtlijst voor beschermd wonen. De wachttijd verschilt van een paar maanden tot enkele jaren en is afhankelijk van de zorgvraag. Wij kunnen indien nodig tussentijds ambulante begeleiding verzorgen (overbruggingszorg).
Voor ambulante begeleiding en dagbesteding zijn er in de regel geen wachtlijsten. Als de gemeente hiervoor een beschikking heeft afgegeven, kunnen wij de begeleiding meestal snel starten.

De hieronder genoemde wachttijden zijn gemiddelde wachttijden. Dat wil zeggen dat de échte wachttijd hier per persoon sterk van kan afwijken.
RIBW K/AM heeft echter de plicht vanuit de overheid de gemiddelde tijden te publiceren.
De daadwerkelijke wachttijd wordt vooral beïnvloed door:

  • uit- en doorstroom van cliënten van RIBW K/AM
  • afbouw/afname van het aantal beschermd wonen-plekken bij RIBW K/AM
  • het aantal cliënten op de wachtlijst
  • urgentie van plaatsing
     
 Locatie                     

 Gemiddelde wachttijd

 Alzette (Beverwijk)  1 jaar en 4 maanden
 De Baron (Hoofddorp)  10 maanden 
 De Boshoek (Velserbroek)  1 jaar en 1 maand
 De Coda (Haarlem)  n.v.t.
 Distelvlinder (Nieuw-Vennep)*  4 jaar en 4 maanden
 Floriande (Hoofddorp)  1 jaar en 6 maanden
 Herensingel (Haarlem)  7 maanden
 De Kemp (Haarlem)  4 maanden
 Kennemerplaza (Beverwijk)  6 maanden
 Laan der Nederlanden (Beverwijk)  1 jaar en 4 maanden
 De Landtong (Amstelveen)  1 jaar en 8 maanden
 Meerwijk (Haarlem)  5 maanden
 De Noordrand (Nieuw-Vennep)  8 maanden
 Scheijbeecklaan (Beverwijk)*  1 jaar en 8 maanden
 Transvaal (Haarlem)  5 maanden
 Schoterlandt (Haarlem)  1 jaar
 Transvaal (Haarlem)  1 jaar
 Toolenburg (Hoofddorp)  Geen wachtlijst
 Willem Drees (Haarlem)  2 jaar en 8 maanden
 IJmuiden (IJmuiden)  2 maanden
 Zandvoort (Zandvoort)  2 maanden
 Zuiderpolder (Haarlem)  3 jaar en 3 maanden
 Zuidwijk (Bennebroek)  8 maanden

*  Locaties voor begeleid zelfstandig wonen
** Woonlocatie biedt geen intramurale beschermd wonen-zorg meer

 

Kom ik in aanmerking voor begeleiding?
Welke vormen van begeleiding en wonen biedt RIBW K/AM? Zie ook ons aanbod.

Heeft u advies nodig?

Stel uw vraag aan Aanmelding en Advies via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl