Welkom bij RIBW K/AM

“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.”

(Machteld Huber)

Deze visie op gezondheid en welbevinden is het uitgangspunt van ons werk.

Wat wij willen? Bekijk de video over Edwin

Ons aanbod

Beschermd wonen

Beschermd wonen betekent: wonen op een locatie van RIBW K/AM met intensieve begeleiding. U huurt dus niet zelf.

meer informatie »

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt.

meer informatie »

Maatschappelijke opvang betekent: u heeft tijdelijk onderdak nodig en begeleiding/ondersteuning om uw leven weer op de rails te krijgen. U voorziet zelf in uw levensonderhoud.

meer informatie »

De één wil aan het werk in de groenvoorziening vanwege de ambitie om hovenier te worden, de ander vindt het 'gewoon' fijn om onder de mensen te zijn en weer een ander ervaart een groot gevoel van 'meedoen' als hij wer...

meer informatie »

Ik zoek begeleiding

Aanmelden voor begeleiding