Stap 1: de gemeentelijke zorgtoekenning (beschikking)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het recht heeft op de meeste vormen van de vroegere AWBZ-zorg. Dit betekent dat een zorgvraag gericht op beschermd wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding eerst aan de gemeente moet worden voorgelegd. Dat is per gemeente anders georganiseerd. Nadat de gemeente het recht op zorg heeft vastgesteld, stelt zij een beschikking op. Daarin vind je welke zorg er geleverd mag worden, hoeveel dagen/uren en hoe lang de zorg mag duren. Dat is dus stap 1 in het proces.

De tweede stap

De afdeling Aanmelding & Advies coördineert de instroom van alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM. U kunt bij deze afdeling terecht voor al uw vragen over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing.

Naast de beschikking heeft de afdeling Aanmelding & Advies vaak aanvullende informatie nodig om de zorg te kunnen starten. Het gaat daarbij onder andere om een diagnose (beschermd wonen) of een doorverwijzing van een behandelaar of huisarts (ambulante zorg). We vragen cliënten of hun verwijzers daarom het aanmeldformulier Zorg RIBW K/AM zo volledig mogelijk in te vullen.

 Neemt u voor het aanvragen van het aanmeldformulier contact op met de afdeling Aanmelding en Advies. Dit kan telefonisch via (088) 214 80 47 of per mail via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt het aanmeldformulier ook downloaden. Er zijn twee formulieren:

  • klik hier voor het aanmeldformulier ambulante begeleiding en beschermd wonen
  • klik hier voor het aanmeldformulier Housing First Haarlem 

Aanmelding maatschappelijke opvang

Aanmelding voor Maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang.

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geldt een andere aanmeldprocedure:

Bent u dakloos? Meld u zich dan bij uw eigen gemeente. De gemeente kijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Als blijkt dat een plek in de maatschappelijke opvang de enige opvangmogelijkheid voor u is, dan meldt de gemeente u aan bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland. De Brede Centrale Toegang beoordeelt dan of u terecht kunt op een plek voor maatschappelijke opvang.

Hoe lang moet ik wachten?

Voor beschermd wonen is er een wachtlijst. De wachttijd verschilt van een paar maanden tot enkele jaren. En is afhankelijk van de zorgvraag. Als dit nodig is, kan er tussentijds ambulant worden begeleid (overbruggingszorg).
Voor ambulante begeleiding en dagbesteding zijn er in de regel geen wachtlijsten. Als de gemeente hiervoor een beschikking heeft afgegeven, kunnen wij meestal de begeleiding snel starten.
Lees hieronder wat de wachttijden zijn:    

 Locatie                     

 Gemiddelde wachttijd

 De Baron  1 jaar en 6 maanden

 De Boshoek  3 jaar en 10 maanden
 Willem Drees  1 jaar en 4 maanden
Floriande  2 jaar en 7 maanden
 Graaf Janlaan  onbekend*
 Weijlandt  1 jaar en 8 maanden
 Herensingel

 2 jaar en 9 maanden

 Kennemerplaza  1,5 maand
 Parklaan

 geen wachtlijst

 Laan der Nederlanden (Beverwijk)

 1 jaar

 De Landtong*  onbekend*
 Meerwijk  2 jaar en 8 maanden
 De Noordrand

 1 jaar en 10 maanden

 IJmuiden  10 maanden
 Jeugd  1 jaar en 1 maand
 Zandvoort  1 jaar en 3 maanden
 Zuiderpolder  1 jaar en 11 maanden
 Alzette  1 jaar en 1 maand
 Zuidwijk  1 maand
 Transvaal  2 jaar
 Toolenburg  1 jaar en 1 maand
 De Coda Geen wachtlijst
* Wachtlijst wordt beheerd door gemeente Amsterdam.

Bron: Productie Overzichten Nedap Ons wachtlijstenoverzicht

 

"Linksom of rechtsom: we moeten iets doen aan de wachtlijsten."

- Medewerker