Soms is het lastig mee te doen in de maatschappij, zelfstandig te wonen of voor jezelf te zorgen. Dan wil je begeleid worden door mensen die aansluiten bij wie jij bent. En oog hebben voor wat je wilt én kunt. En wil je een woning vinden die bij je past. Wilt u weten of RIBW K/AM iets voor u of uw naastbetrokkene kan betekenen op dat gebied? Stel dan uw vraag aan Aanmelding en Advies via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl  

Hoe meld ik mij aan voor beschermd wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding?

RIBW K/AM levert zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor een beperkt deel uit de Jeugdwet en de Wet forensische zorg (Wfz).

Wmo - gemeentelijke zorgtoekenning/beschikking nodig

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het recht op zorg van hun burgers. Dat staat zo in de wet. Deze zorg wordt namelijk gefinancierd vanuit het Sociale Domein (Wmo en Jeugdwet). 
Wat betekent dat? Dit houdt in dat een zorgvraag voor intramurale zorg (binnen instellingen), ambulante begeleiding (begeleiding aan huis) of dagbesteding eerst aan de gemeente moet worden voorgelegd.
Dat is per gemeente anders. Wilt u weten hoe dat bij uw gemeente geregeld is? Kijk dan op de website van uw gemeente.
Nadat de gemeente het recht op zorg heeft vastgesteld, stelt het een beschikking op. Daarin staat welke zorg geleverd mag worden, hoeveel dagen/uren en hoe lang de zorg mag duren.

Op dit moment levert RIBW K/AM geen zorg gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Wij huisvesten alleen jongeren vanaf 18 jaar met een geldige BW-beschikking.

Wlz - indicatie CIZ nodig

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig vanuit de geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk zorg en ondersteuning vanuit de Wlz krijgen in plaats van uit de Wmo.
Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Op www.ciz.nl/client/ggz vindt u meer informatie. U kunt daar ook nagaan of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
U kunt de aanvraag via de website van het CIZ doen of bellen naar het CIZ via (088) 78 91 000 en een aanvraagformulier opvragen.

Wfz - justitiële/forensische zorgtoekenning (IFZO-indicatie) nodig

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel met onder andere als doel dat u weer kunnen functioneren in de maatschappij.

RIBW K/AM levert aan een beperkt aantal cliënten met een IFZO-indicatie. Dat is alleen ambulante zorg in Haarlem via het Housing First-team. 

Aanvullende informatie nodig naast een beschikking

De afdeling Aanmelding & Advies zorgt ervoor dat alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM op een goede manier kunnen instromen.
Heeft u een vraag over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing? Neem dan contact op met deze afdeling.

Naast de beschikking heeft de afdeling Aanmelding & Advies vaak aanvullende informatie nodig om de zorg te kunnen starten. Het gaat daarbij onder andere om een diagnose (beschermd wonen) of een doorverwijzing van een behandelaar of huisarts (ambulante zorg). We vragen cliënten of hun verwijzers daarom het aanmeldformulier RIBW K/AM zo volledig mogelijk in te vullen.

Neemt u voor het aanvragen van het aanmeldformulier contact op met de afdeling Aanmelding en Advies. Dit kan telefonisch via (088) 214 80 47 of per mail via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt het aanmeldformulier ook downloaden. Er zijn drie aanmeldformulieren: voor ambulante begeleiding, beschermd wonen en Housing First Haarlem.

  • klik hier voor het aanmeldformulier ambulante begeleiding
  • klik hier voor het aanmeldformuier beschermd wonen
  • klik hier voor het aanmeldformulier Housing First Haarlem 

Hoe meld ik mij aan voor maatschappelijke opvang?

Aanmelding voor Maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang.

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geldt een andere aanmeldprocedure

Bent u dakloos? Meld u zich dan bij uw eigen gemeente. De gemeente kijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Als blijkt dat een plek in de maatschappelijke opvang de enige opvangmogelijkheid voor u is, dan meldt de gemeente u aan bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland. De Brede Centrale Toegang beoordeelt dan of u terecht kunt op een plek voor maatschappelijke opvang.

Heeft u schulden?

RIBW K/AM voert bij alle aanmeldingen voor zorg, inclusief maatschappelijke opvang, een schuldencheck uit. Dit houdt in dat RIBW K/AM nagaat of u vanuit het verleden nog een schuld heeft uitstaan bij RIBW K/AM. Als blijkt dat dat het geval is, kan de gewenste zorg pas gestart worden nadat de schuld is voldaan of hiervoor een betalingsregeling is getroffen.

Hoe lang moet ik wachten?

Voor beschermd wonen is er een wachtlijst. De wachttijd verschilt van een paar maanden tot enkele jaren. En is afhankelijk van de zorgvraag. Als dit nodig is, kan er tussentijds ambulant worden begeleid (overbruggingszorg).
Voor ambulante begeleiding en dagbesteding zijn er in de regel geen wachtlijsten. Als de gemeente hiervoor een beschikking heeft afgegeven, kunnen wij meestal de begeleiding snel starten.

De hieronder genoemde wachttijden zijn gemiddelde wachttijden. Dat wil zeggen dat de échte wachttijd hier per persoon sterk van kan afwijken.
RIBW K/AM heeft echter de plicht vanuit de overheid de gemiddelde tijden te publiceren.
De daadwerkelijke wachttijd wordt vooral beïnvloed door:

  • uit- en doorstroom van cliënten van RIBW K/AM
  • afbouw/afname van het aantal beschermd wonen-plekken bij RIBW K/AM
  • het aantal cliënten op de wachtlijst
  • urgentie van plaatsing
     
 Locatie                     

 Gemiddelde wachttijd

 Alzette (Beverwijk)  11 maanden
 De Baron (Hoofddorp)  6 maanden
 De Boshoek (Velserbroek)  4 jaar en 3 maanden
 De Coda (Haarlem)  Geen wachtlijst
 Distelvlinder (Nieuw-Vennep)*  3 jaar en 7 maanden
 Floriande (Hoofddorp)  1 jaar en 9 maanden
 Graaf Janlaan (Amstelveen)**  Niet meer van toepassing
 Herensingel (Haarlem)  6 maanden
 Jeugd (Haarlem)  5 maanden
 Kennemerplaza (Beverwijk)  2 jaar en 1 maand
 Laan der Nederlanden (Beverwijk)  Geen wachtlijst
 De Landtong (Amstelveen)  1 jaar
 Lide Tulpsingel (Team Noord Castricum)  Geen wachtlijst
 Meerwijk (Haarlem)  1 jaar en 6 maanden
 De Noordrand (Nieuw-Vennep)  7 maanden
 Parklaan (Castricum)  Niet meer van toepassing
 Scheijbeecklaan (Beverwijk)*  2 jaar en 9 maanden
 Transvaal (Haarlem)  7,5 maand
 Toolenburg (Hoofddorp)  Geen wachtlijst
 Weijlandt (Haarlem)  1 maand
 Willem Drees (Haarlem)  1 jaar en 5 maanden
 IJmuiden (IJmuiden)  Geen wachtlijst
 Zandvoort (Zandvoort)  8 maanden
 Zuiderpolder (Haarlem)  2 jaar en 3 maanden
 Zuidwijk (Bennebroek)  2 jaar

*  Locaties voor begeleid zelfstandig wonen
** Woonlocatie biedt geen intramurale beschermd wonen-zorg meer

 

Kom ik in aanmerking voor begeleiding?
Welke vormen van begeleiding en wonen biedt RIBW K/AM? Zie ook ons aanbod.

Heeft u advies nodig?

Stel uw vraag aan Aanmelding en Advies via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl