Stap 1: een gemeentelijke zorgtoekenning (Wmo-beschikking), een Jeugdwet-beschikking, een CIZ-indicatie, of een justitiële/forensische zorgtoekenning (IFZO-indicatie)

RIBW K/AM levert zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor een beperkt deel uit de Jeugdwet en Wet forensische zorg (Wfz).

Wmo
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de beoordeling van het recht op zorg van hun burgers gefinancierd vanuit het Sociale Domein (Wmo en Jeugdwet).
Dit betekent dat een zorgvraag gericht op intramurale zorg, ambulante begeleiding of dagbesteding eerst aan de gemeente moet worden voorgelegd.
Dat is per gemeente anders georganiseerd. Hoe uw gemeente dit geregeld heeft, kan u terugvinden op de website van uw gemeente.
Nadat de gemeente het recht op zorg heeft vastgesteld, stelt zij een beschikking op. Daarin staat welke zorg geleverd mag worden, hoeveel dagen/uren en hoe lang de zorg mag duren.

Wlz
Vanaf 1 januari 2021 is zorg vanuit de Wlz voor mensen met langdurige psychische problemen toegankelijk geworden.
Heeft u langdurig intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning vanuit de Wlz krijgen in plaats van uit de Wmo.
Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Op www.ciz.nl/client/ggz vindt u meer informatie. U kunt daar ook nagaan of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
U kunt de aanvraag via de website van het CIZ doen of bellen naar het CIZ via (088) 78 91 000 en een aanvraagformulier opvragen.

Wfz
Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel met onder andere als doel dat u weer kunnen functioneren in de maatschappij.
RIBW K/AM levert aan een beperkt aantal cliënten met een IFZO-indicatie enkel ambulante zorg in Haarlem via het Housing First-team. 

De tweede stap

De afdeling Aanmelding & Advies coördineert de instroom van alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM. U kunt bij deze afdeling terecht voor al uw vragen over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing.

Naast de beschikking heeft de afdeling Aanmelding & Advies vaak aanvullende informatie nodig om de zorg te kunnen starten. Het gaat daarbij onder andere om een diagnose (beschermd wonen) of een doorverwijzing van een behandelaar of huisarts (ambulante zorg). We vragen cliënten of hun verwijzers daarom het aanmeldformulier Zorg RIBW K/AM zo volledig mogelijk in te vullen.

Neemt u voor het aanvragen van het aanmeldformulier contact op met de afdeling Aanmelding en Advies. Dit kan telefonisch via (088) 214 80 47 of per mail via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt het aanmeldformulier ook downloaden. Er zijn twee formulieren:

  • klik hier voor het aanmeldformulier ambulante begeleiding en beschermd wonen
  • klik hier voor het aanmeldformulier Housing First Haarlem 

Aanmelding maatschappelijke opvang

Aanmelding voor Maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang.

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geldt een andere aanmeldprocedure:

Bent u dakloos? Meld u zich dan bij uw eigen gemeente. De gemeente kijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Als blijkt dat een plek in de maatschappelijke opvang de enige opvangmogelijkheid voor u is, dan meldt de gemeente u aan bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland. De Brede Centrale Toegang beoordeelt dan of u terecht kunt op een plek voor maatschappelijke opvang.

Schuldencheck bij aanmelding

RIBW K/AM voert bij alle aanmeldingen voor zorg, inclusief maatschappelijke opvang, een schuldencheck uit. Dit houdt in dat RIBW K/AM nagaat of u vanuit het verleden nog een schuld heeft uitstaan bij RIBW K/AM. Als blijkt dat dat het geval is, kan de gewenste zorg pas gestart worden nadat de schuld is voldaan of hiervoor een betalingsregeling is getroffen.

Hoe lang moet ik wachten?

Voor beschermd wonen is er een wachtlijst. De wachttijd verschilt van een paar maanden tot enkele jaren. En is afhankelijk van de zorgvraag. Als dit nodig is, kan er tussentijds ambulant worden begeleid (overbruggingszorg).
Voor ambulante begeleiding en dagbesteding zijn er in de regel geen wachtlijsten. Als de gemeente hiervoor een beschikking heeft afgegeven, kunnen wij meestal de begeleiding snel starten.

De hieronder genoemde wachttijden zijn gemiddelde wachttijden. Dat wil zeggen dat de échte wachttijd hier per persoon sterk van kan afwijken.
RIBW K/AM heeft echter de plicht vanuit de overheid de gemiddelde tijden te publiceren.
De daadwerkelijke wachttijd wordt vooral beïnvloed door:

  • uit- en doorstroom van cliënten van RIBW K/AM
  • afbouw/afname van het aantal beschermd wonen-plekken bij RIBW K/AM
  • het aantal cliënten op de wachtlijst
  • urgentie van plaatsing
     
 Locatie                     

 Gemiddelde wachttijd

 Alzette (Beverwijjk)  11 maanden
 De Baron (Hoofddorp)  1 jaar en 8 maanden
 De Boshoek (Velserbroek)  4 jaar en 1 maand
 De Coda (Haarlem)  3,5 maand
 Distelvlinder (Nieuw-Vennep)**  1 jaar en 9 maanden
 Floriande (Hoofddorp)  1 jaar en 11 maanden
 Graaf Janlaan (Amstelveen)  onbekend*
 Herensingel (Haarlem)  2 jaar 7 maanden
 Jeugd (Haarlem)  1 jaar en 6 maanden
 Kennemerplaza (Beverwijk)  1 jaar en 10 maanden
 Laan der Nederlanden (Beverwijk)  1 jaar en 8 maanden
 De Landtong (Amstelveen)  onbekend*
 Lide Tulpsingel (Castricum)  geen wachtlijst
 Meerwijk (Haarlem)  3 jaar en 3 maanden
 De Noordrand (Nieuw-Vennep)  2 jaar en 5 maanden
 Parklaan (Castricum)  Geen wachtlijst
 Scheijbeecklaan (Beverwijk)**  3 jaar en 3 maanden
 Transvaal (Haarlem)  1 jaar en 10 maanden
 Toolenburg (Hoofddorp)  1 jaar en 9 maanden
 Weijlandt  2 jaar en 2 maanden
 Willem Drees (Haarlem)  2 jaar
 IJmuiden (IJmuiden)  1 jaar en 10 maanden
 Zandvoort (Zandvoort)  1 jaar en 9 maanden
 Zuiderpolder (Haarlem)  1 jaar en 10 maanden
 Zuidwijk (Bennebroek)  8,5 maand

*  Wachtlijst wordt beheerd door gemeente Amsterdam
**Locaties voor Begeleid zelfstandig wonen

 

"Linksom of rechtsom: we moeten iets doen aan de wachtlijsten."

- Medewerker