Als wij u begeleiden, maken wij hierover afspraken met u. Deze afspraken leggen we vast in uw begeleidingsplan, samen met de doelen die u wilt realiseren. Dit plan maakt uw persoonlijk begeleider samen met u en wordt regelmatig met u geëvalueerd. Het is dus úw plan, wat u helpt/ondersteunt bij uw dagelijkse bezigheden en het bereiken van uw doelen.

Bij het opstellen van een begeleidingsplan zullen wij steeds meer gebruik maken van de I.ROC en Mijn Plan. I.ROC is een instrument om met uw begeleider in gesprek te gaan over uw welbevinden. Wat is voor u belangrijk, waar wilt u stappen in zetten, waar heeft u hulp bij nodig. De letters I.ROC staan voor Individual Recovery Outcome Counter, vrij vertaald het ‘meten van uw herstel’. Het is samen met cliënten ontwikkeld door Penumbra, een Schotse organisatie. Vandaar dat er enkele Engelse woorden gebruikt worden. Klik hier voor de folder met meer informatie over I.ROC en Mijn Plan.

Daarnaast werken we met de Yucel-methode, genoemd naar Mehmet Yucel. De begeleider op de foto werkt daarmee. Lees meer hierover op de website yucelmethode.nl/publicaties/
 

RIBW K/AM is een leerbedrijf. Dat betekent dat in de teams leerlingen en/ of stagiaires werkzaam zijn.