Als wij u begeleiden, maken wij hierover afspraken met u. Deze afspraken leggen we vast in uw begeleidingsplan, samen met de doelen die u wilt realiseren. Dit plan maakt uw persoonlijk begeleider samen met u en wordt regelmatig met u geëvalueerd. Het is dus úw plan, wat u helpt/ondersteunt bij uw dagelijkse bezigheden en het bereiken van uw doelen.
Bij het opstellen van een begeleidingsplan zullen wij steeds meer gebruik maken van de I.ROC. De I.ROC is eigenlijk een soort landkaart van een persoon. Het bestaat uit vier levensgebieden, opgesplitst in twaalf vragen. Het is de bedoeling dat u samen met de begeleider alle vragen naloopt. Na het beantwoorden van alle vragen ontstaat er een soort spinnenweb, met bepaalde punten die kunnen worden gebruikt als beginpunt van de reis op die persoonlijke landkaart.
Elke drie maanden gaat u samen met de begeleider of alleen alle vragen langs. Dan zult u zien dat u een reis heeft gemaakt; het web ziet er anders uit! De I.ROC geeft daarmee letterlijk zicht op uw ontwikkeling.

RIBW K/AM is een leerbedrijf. Dat betekent dat in de teams leerlingen en/ of stagiaires werkzaam zijn.