Bij het opstellen van uw begeleidingsplan gaan wij met u in gesprek over uw welbevinden. Dat doen we vanuit de insteek van Positieve Gezondheid: wat is voor u belangrijk, waar wilt u stappen in zetten, waar heeft u hulp bij nodig om weer zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te krijgen. Wij werken daarbij vanuit de waarden van Vitaal Verder. Hiermee kunnen we aansluiten op uw behoeften op een manier die houvast en vertrouwen geeft. Waarbij wij een ritme helpen opbouwen waarin u veerkracht ervaart. Afspraken leggen we vast in uw begeleidingsplan, samen met de doelen die u wilt realiseren. Dit plan maakt uw persoonlijk begeleider samen met u en wordt regelmatig met u geëvalueerd. Het is úw plan.

RIBW K/AM is een leerbedrijf. Dat betekent dat in de teams leerlingen en/of stagiaires werkzaam zijn.