Incidentmelding door cliënt RIBW K/AM

Dit formulier is bedoeld voor cliënten van RIBW K/AM of hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor medewerkers is een vergelijkbaar formulier beschikbaar. Waar gewoond en/of gewerkt wordt, gebeuren onverwachte dingen of worden soms fouten gemaakt. Vergissingen komen voor, maar we willen natuurlijk wel van onze fouten leren om ze in de toekomst te voorkomen. Meldt uw incident via de link op deze website.

Klik hier om het meldformulier te openen

Incident = Iets wat gebeurd is, waardoor u schade of letsel ondervindt, had kunnen ondervinden of nog kunt ondervinden. Schade kan lichamelijk, materieel en/of emotioneel zijn.

Uw melding wordt verstuurd naar de Melding Incidentencommissie (MIC). Deze commissie controleert of u een cliënt bent van RIBW K/AM en of de melding echt een incident is. Incidenten worden vervolgens ingevoerd in de database en daarmee automatisch doorgestuurd aan de betreffende leidinggevende en aandachtsfunctionaris MIC van de locatie. Die handelt de melding verder af.
Mocht het incident ook leiden tot een klacht, dan is het raadzaam het incident met dit formulier te melden en daarnaast contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon.

Uw incidentmelding wordt vertrouwelijk behandeld, maar voor een goede afhandeling is wel teamwerk nodig. Uw melding wordt gezien door de leidinggevende, de aandachtsfunctionaris MIC van uw locatie en de Melding Incidentencommissie. De leidinggevende of de aandachtsfunctionaris MIC van uw locatie zal de melding in behandeling nemen en waar mogelijk acties inzetten om herhaling te voorkomen. Hiervoor wordt het incident ook in het teamoverleg besproken. De Melding Incidentencommissie verzamelt en analyseert de meldingen en verbetermaatregelen organisatie-breed. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken of er meer of minder meldingen van een bepaald type zijn in een bepaalde periode. Zij geeft hierover vervolgens advies aan de Raad van Bestuur. Aan de hand hiervan worden plannen opgesteld om herhaling te voorkomen.

U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Vragen met een sterretje zijn wel verplicht.