Incidentmelding door cliënt RIBW K/AM

Dit formulier is bedoeld voor cliënten van RIBW K/AM of hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor medewerkers is een vergelijkbaar formulier beschikbaar. Waar gewoond en/of gewerkt wordt, gebeuren onverwachte dingen of worden soms fouten gemaakt. Vergissingen komen voor, maar we willen natuurlijk wel van onze fouten leren om ze in de toekomst te voorkomen. Meldt uw incident via de link op deze website.

Klik hier om het meldformulier te openen

Incident = Iets wat gebeurd is, waardoor u schade of letsel ondervindt, had kunnen ondervinden of nog kunt ondervinden. Schade kan lichamelijk, materieel en/of emotioneel zijn.

Wat gebeurt er met uw melding?
Uw incidentmelding wordt vertrouwelijk behandeld, maar voor een goede afhandeling is wel teamwerk nodig. Uw melding wordt verstuurd naar de VIM commissie. VIM staat voor Veilig Incident Melden. Deze VIM commissie controleert of u een cliënt bent van RIBW K/AM omdat het formulier ook via internet te benaderen is. Uw incidentmelding wordt vervolgens ingevoerd in de database en daarmee automatisch doorgestuurd aan de betreffende leidinggevende en aandachtsfunctionaris VIM van de locatie. De leidinggevende of de aandachtsfunctionaris VIM van uw locatie zal de melding in behandeling nemen en waar mogelijk acties inzetten om herhaling te voorkomen.
Mocht het incident ook leiden tot een klacht, dan is het raadzaam het incident met dit formulier te melden en daarnaast contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon.

Wie kunnen mijn melding inzien?
Uw incidentmelding wordt vertrouwelijk behandeld, maar voor een goede afhandeling is wel teamwerk nodig. Uw melding wordt gezien door de leidinggevende, de aandachtsfunctionaris VIM van uw locatie en de VIM commissie. Afhankelijk van de aard van de melding kan het zijn dat uw melding ook gelezen kan worden door andere medewerkers met een specifieke taak gericht op veiligheid of opvang van collega’s. Dit is tot het noodzakelijk minimum beperkt. Het incident wordt ook in het teamoverleg besproken.

Wat doet de VIM commissie met mijn melding?
De VIM commissie verzamelt en analyseert de meldingen en verbetermaatregelen organisatie-breed. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken of er meer of minder meldingen van een bepaald type zijn in een bepaalde periode. Zij geeft hierover vervolgens advies aan de Raad van Bestuur. Aan de hand hiervan worden plannen opgesteld om herhaling te voorkomen.

U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Vragen met een sterretje zijn wel verplicht.