Incidentmelding door cliënt RIBW K/AM

Dit formulier is bedoeld voor cliënten van RIBW K/AM of hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor medewerkers is een vergelijkbaar formulier beschikbaar. Waar gewoond en/of gewerkt wordt, gebeuren onverwachte dingen of worden soms fouten gemaakt. Vergissingen komen voor, maar we willen natuurlijk wel van onze fouten leren om ze in de toekomst te voorkomen. Meldt uw incident via de link op deze website. Indien u hier hulp bij nodig heeft kunt u dat vragen aan een begeleider of aan de Cliëntvertrouwenspersoon (contactinformatie vindt u op ribw-kam.nl/klachtenbeleid).

Klik hier om het meldformulier te openen

Incident = Iets wat gebeurd is, waardoor u schade of letsel ondervindt, had kunnen ondervinden of nog kunt ondervinden. Schade kan lichamelijk, materieel en/of emotioneel zijn.

Wat gebeurt er met uw melding?
Uw melding wordt eerst verstuurd naar de Veilig Incident Melden commissie (VIM commissie). Deze commissie controleert of u een cliënt bent van RIBW K/AM, waarna uw melding wordt ingevoerd in de database voor incidentmeldingen. Daarmee wordt de melding automatisch doorgestuurd naar de leidinggevende en de aandachtsfunctionaris VIM van uw locatie/team. Eén van hen zal de melding in behandeling nemen en waar mogelijk acties inzetten om herhaling te voorkomen. Indien mogelijk koppelen zij over de afhandeling aan u terug.

Heeft u naar aanleiding van het incident hulp nodig?
Middels dit formulier wordt niet automatisch de gewenste hulp ingeschakeld. Mocht het incident ook leiden tot een klacht, dan is het raadzaam het incident met dit formulier te melden en daarnaast contact op te nemen met de Cliëntvertrouwenspersoon. 

Wie kunnen mijn melding inzien?
Uw incidentmelding wordt vertrouwelijk behandeld, maar voor een goede afhandeling is wel teamwerk nodig. Uw melding wordt gezien door de leidinggevende, de aandachtsfunctionaris VIM van uw locatie en de VIM commissie. Afhankelijk van de aard van de melding kan het zijn dat uw melding ook gelezen kan worden door andere medewerkers met een specifieke taak gericht op veiligheid of opvang van collega’s. Dit is tot het noodzakelijke minimum beperkt. Het incident wordt ook in het teamoverleg besproken.

Wat doet de VIM commissie met mijn melding?
De VIM commissie verzamelt en analyseert de meldingen en verbetermaatregelen organisatie-breed. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken of er meer of minder meldingen van een bepaald type zijn in een bepaalde periode. Zij geeft hierover vervolgens advies aan de Raad van Bestuur. Aan de hand hiervan worden plannen opgesteld om herhaling te voorkomen.

U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Vragen met een sterretje zijn wel verplicht.