Sinds eind 2014 heeft RIBW K/AM een Klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen. RIBW K/AM vindt de samenwerking rond de begeleiding (tussen cliënt, begeleider, familielid en/of naastbetrokkene), maar ook rond beleid, belangrijk. De klankbordgroep komt eens per 6 weken bij elkaar. Zij adviseert het bestuur en management en geeft desgevraagd haar mening over beleidszaken. 

Met enige regelmaat geeft de klankbordgroep een nieuwsbrief uit: nieuwsbrief april 2017 en nieuwsbrief december 2017. Wilt u de nieuwsbrieven ontvangen, stuurt u dan een mail naar klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl onder vermelding van uw naam, betrokken locatie en ‘Ja, ik wil de nieuwsbrief Klankbordgroep FNB per mail ontvangen’.

Klik hier voor meer informatie over de Klankbordgroep.

De Klankbordgroep is bereikbaar via e-mail klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl