Sinds eind 2014 heeft RIBW K/AM een Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen. RIBW K/AM vindt de samenwerking rond de begeleiding (tussen cliënt, begeleider, familielid en/of naastbetrokkene), maar ook rond beleid, belangrijk. De Klankbordgroep is bereikbaar via e-mail klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl
Klik hier voor meer informatie over de Klankbordgroep, of lees de Nieuwsbrief april 2017.