RIBW K/AM vindt de samenwerking bij begeleiding tussen cliënt, begeleider, familielid en/of naastbetrokkene belangrijk. RIBW K/AM heeft een Klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen. Zij adviseert het bestuur en management en geeft desgevraagd haar mening over beleidszaken. De klankbordgroep komt eens per 6 weken bij elkaar.

Meer weten over de Klankbordgroep?

Lees de pagina waarop de klankbordgroep zich voorstelt

De Klankbordgroep is bereikbaar via e-mail klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl