Sinds eind 2014 heeft RIBW K/AM een Klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen. RIBW K/AM vindt de samenwerking rond de begeleiding (tussen cliënt, begeleider, familielid en/of naastbetrokkene), maar ook rond beleid, belangrijk. De klankbordgroep komt eens per 6 weken bij elkaar. Zij adviseert het bestuur en management en geeft desgevraagd haar mening over beleidszaken. 

Klik hier voor meer informatie over de Klankbordgroep.

De Klankbordgroep is bereikbaar via e-mail klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl