Sinds maart 2022 coördineren wij de opvang en ondersteuning van Oekraiense vluchtelingen op diverse locaties in Haarlem en Heemstede. Dit zijn zowel alleenstaande vluchtelingen als hele gezinnen. Op deze locaties is in totaal plaats voor ongeveer 235 mensen. Aan het begin van de oorlog hebben de gemeenten Haarlem en Heemstede aan diverse zorgorganisaties in de regio gevraagd om te helpen met de opvang van vluchtelingen. Naast RIBW K/AM, zijn ook HVO-Querido, het Leger des Heils en het Rode Kruis hierbij betrokken,

Een hardwerkend team van bevlogen medewerkers doet er alles aan deze mensen, die veel hebben meegemaakt, zich zo veel als mogelijk welkom en veilig te laten voelen. Hierdoor kunnen zij tot rust komen, mogelijk naar hun (tijdelijke) werk gaan of een andere zinvolle dagbesteding oppakken.

Oekraïense vluchtelingen met GGZ-problematiek

Een groep mensen onder de vluchtelingen veroorzaakt onbegrepen gedrag door GGZ-problematiek en/of drankmisbruik. Met een multidisciplinair team vangen we deze mensen sinds eind februari 2024 op in een specifieke plek in Haarlem. Vooralsnog zijn dit alleenstaande volwassen personen.

Plaatsing vindt plaats op verzoek van de gemeente Haarlem, uiteraard in overleg met ons team. Gebruik van harddrugs en opname-noodzaak zijn contra-indicaties. Dit betekent dat een persoon dan niet op deze locatie kan verblijven.

De locatie heeft 25 woonunits. De meeste woningen zijn gereserveerd voor Oekraïense vluchtelingen, de overige units worden bewoond door derdelanders. Dit zijn mensen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden. RIBW K/AM coördineert de gehele bewoning.

Meer weten over of zelf iets betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne?

Klik hier voor de website van de gemeente Heemstede
Klik hier voor de website van de gemeente Haarlem 


Burgemeester van Haarlem, Jos Wienen tijdens een bewonersborrel in de grote zaal van hotel Raecks op 30 september 2022. Hij ontving een schilderij als teken van verbondenheid.