Beschermd wonen

Beschermd wonen wordt gefinancierd via de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je een zorgtoekenning van de gemeente nodig.

Wlz
Heb je langdurig intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kun je mogelijk zorg en ondersteuning vanuit de Wlz krijgen in plaats vanuit de Wmo. Voor Wlz-zorg heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Je betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen.

Meer informatie lees je onder Zorgbemiddeling.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding wordt gefinancierd via de Wmo. Je betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) van € 19,- per maand ongeacht het inkomen en de hoeveelheid zorg die geleverd is. De betaling is gekoppeld aan de zorgtoewijzing/beschikking. Ook als er geen zorg is geleverd en er is wel een beschikking is afgegeven, betaal je deze eigen bijdrage.
 

Maatschappelijke opvang

Voor verblijf in de maatschappelijke opvang betaal je een vergoeding per etmaal.

Activering

Een aantal van onze projecten wordt (gedeeltelijk) gefinancierd via de gemeente (Wmo) en/of via onze eigen organisatie.

Verblijf je in een van onze beschermd wonen-locaties, dan kun je in aanmerking komen voor dagbesteding. Is dat het geval, dan is je zorgtoekenning inclusief dagbesteding en betaal je niet ook nog eens een aparte eigen bijdrage voor de dagbesteding. In de gemeente Haarlem, Zandvoort en Beverwijk heb je geen aparte indicatie nodig. Je kunt zonder indicatie bij onze eigen activiteiten en activiteiten van andere zorgaanbieders terecht.

Woon je zelfstandig, dan betaal je voor dagbesteding (en voor eventueel andere WMO-voorzieningen) een eigen bijdrage aan het CAK. Je betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) van € 19,- per maand ongeacht het inkomen en de hoeveelheid zorg die geleverd is. De betaling is gekoppeld aan de zorgtoewijzing/beschikking. Ook als er geen zorg is geleverd en er wel een beschikking is afgegeven, betaal je deze eigen bijdrage.
In Haarlem en Zandvoort betaal je geen eigen bijdrage meer voor deelname aan dagbestedingsactiviteiten.

Berekenen eigen bijdrage

Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) vind je meer informatie over de eigen bijdrage.