Beschermd wonen

Beschermd wonen wordt gefinancierd via de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een zorgtoekenning van de gemeente nodig. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding wordt gefinancierd via de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De bijdrage is, afhankelijk van uw inkomen, maximaal 17,50 euro per vier weken.

Maatschappelijke opvang

Voor verblijf in de maatschappelijke opvang betaalt u een vergoeding per etmaal.

Activering

Een aantal van onze projecten wordt (gedeeltelijk) gefinancierd via de gemeente (Wmo) en/of via onze eigen organisatie.

Verblijft u in een van onze beschermd wonen-locaties, dan kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding. Is dat het geval, dan is uw zorgtoekenning inclusief dagbesteding en betaalt u niet ook nog eens een aparte eigen bijdrage voor de dagbesteding.

Woont u zelfstandig, dan betaalt u voor dagbesteding (en voor eventueel andere WMO-voorzieningen) een eigen bijdrage aan het CAK. De eigen bijdrage is, afhankelijk van het inkomen, maximaal 17,50 euro per vier weken.

Berekenen eigen bijdrage

Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.