Beschermd wonen

Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gefinancierd via de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een zorgtoekenning van de gemeente nodig. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is per 1 januari 2015 gefinancierd via de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De bijdrage is een bedrag per uur, met een maximum afhankelijk van het inkomen.

Maatschappelijke opvang

Voor verblijf in de maatschappelijke opvang betaalt u een vergoeding per etmaal.

Activering

Een aantal van onze projecten wordt (gedeeltelijk) gefinancierd via de gemeente (Wmo) en/of via onze eigen organisatie.

Verblijft u in een van onze beschermd wonen-locaties, dan kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding. Is dat het geval, dan is uw zorgtoekenning inclusief dagbesteding en betaalt u niet ook nog eens een aparte eigen bijdrage voor de dagbesteding.

Woont u zelfstandig, dan betaalt u voor dagbesteding een eigen bijdrage aan het CAK, een bedrag per uur met een maximum afhankelijk van uw inkomen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele andere functies (zoals thuiszorg) waarvoor u al een eigen bijdrage betaalt.

Berekenen eigen bijdrage

Op de website van het CAK (www.cak-bz.nl) kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.
Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage? Bel gratis met 0800-0087 (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur). U kunt ook een mail sturen naar info@cak-bz.nl.