Beschermd wonen

Beschermd wonen wordt gefinancierd via de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een zorgtoekenning van de gemeente nodig.

Wlz
Vanaf 1 januari 2021 is zorg vanuit de Wlz voor mensen met langdurige psychische problemen toegankelijk geworden. Heeft u langdurig intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning vanuit de Wlz krijgen in plaats van uit de Wmo. Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie leest u onder aanmelding en advies.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding wordt gefinancierd via de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) van € 19,- per maand ongeacht het inkomen en de hoeveelheid zorg die geleverd is. De betaling is gekoppeld aan de zorgtoewijzing/beschikking. Ook als er geen zorg is geleverd en er is wel een beschikking is afgegeven, betaalt u deze eigen bijdrage.
 

Maatschappelijke opvang

Voor verblijf in de maatschappelijke opvang betaalt u een vergoeding per etmaal.

Activering

Een aantal van onze projecten wordt (gedeeltelijk) gefinancierd via de gemeente (Wmo) en/of via onze eigen organisatie.

Verblijft u in een van onze beschermd wonen-locaties, dan kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding. Is dat het geval, dan is uw zorgtoekenning inclusief dagbesteding en betaalt u niet ook nog eens een aparte eigen bijdrage voor de dagbesteding. In de gemeente Haarlem, Zandvoort en Beverwijk hoeft u geen aparte indicatie voor dagbesteding meer te hebben, u kunt zonder indicatie bij onze eigen activiteiten en activiteiten van andere zorgaanbieders terecht.

Woont u zelfstandig, dan betaalt u voor dagbesteding (en voor eventueel andere WMO-voorzieningen) een eigen bijdrage aan het CAK. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) van € 19,- per maand ongeacht het inkomen en de hoeveelheid zorg die geleverd is. De betaling is gekoppeld aan de zorgtoewijzing/beschikking. Ook als er geen zorg is geleverd en er is wel een beschikking is afgegeven, betaalt u deze eigen bijdrage.
In Haarlem en Zandvoort betaalt u geen eigen bijdrage meer voor deelname aan dagbestedingsactiviteiten.

Berekenen eigen bijdrage

Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.