Wij hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten. Wij betrekken cliënten bij belangrijke besluiten die moeten worden genomen. Zij nemen deel aan werkgroepen en bijeenkomsten. Tweejaarlijks doen we een cliënttevredenheidsonderzoek.

RIBW K/AM heeft een Centrale Cliëntenraad en locatieraden. Lees hierover meer bij 'voor cliënten/medezeggenschap'.