Wij hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten. Wij betrekken cliënten bij belangrijke besluiten die moeten worden genomen. Zij nemen deel aan werkgroepen en bijeenkomsten. Tweejaarlijks doen we een cliënttevredenheidsonderzoek.

RIBW K/AM heeft een Centrale Cliëntenraad die alle cliënten vertegenwoordigt. Bijna alle locaties hebben een bewonerscommissie. De mensen die ambulante begeleiding krijgen, zijn vertegenwoordigd door een eigen commissie. Alle commissies krijgen professionele ondersteuning.

In 2010 verscheen een Witboek over cliëntenparticipatie bij RIBW K/AM: ‘Samen aan zet’. Een werkgroep van cliënten en medewerkers bezocht locaties en bekeek hoe het geregeld is met de participatie en medezeggenschap. In het Witboek staan veel nuttige tips van bewoners en begeleiders.