Dubbele diagnose

Op deze locatie begeleiden wij mensen waar naast psychiatrische problematiek ook sprake is van middelengebruik:

Door deze zogenaamde dubbele diagnose zijn zij niet of nog niet in staat zonder begeleiding zelfstandig te wonen en hebben ze behoefte aan een woonomgeving die structurerend en beschermend is.