Maatschappelijke opvang betekent: u heeft tijdelijk onderdak nodig en ondersteuning/begeleiding om uw leven weer op de rails te krijgen. U voorziet zelf in uw levensonderhoud. Wij bieden u een plek waar u tot rust kunt komen en plannen kunt maken voor de toekomst. Wij helpen u bij het organiseren van zaken als een uitkering, schuldsanering, maaltijden, huisvesting en hulpverlening. De verblijfstermijn is in principe zes maanden. Daarna gaat u weer zelfstandig wonen, eventueel met tijdelijke begeleiding door RIBW K/AM. Ook behoort doorstroming naar een herkanswoning of naar beschermd wonen eventueel tot de mogelijkheid.

Maatschappelijke opvang hebben wij in:

Aanmelding maatschappelijke opvang
Aanmelding voor maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang