Maatschappelijke opvang betekent: u heeft tijdelijk onderdak nodig en ondersteuning/begeleiding om uw leven weer op de rails te krijgen. U voorziet zelf in uw levensonderhoud. Wij bieden u een plek waar u tot rust kunt komen en plannen kunt maken voor de toekomst. Wij helpen u bij het organiseren van zaken als een uitkering, schuldsanering, maaltijden, huisvesting en hulpverlening. De verblijfstermijn is in principe zes maanden. Daarna gaat u weer zelfstandig wonen, eventueel met tijdelijke begeleiding door RIBW K/AM. Ook behoort doorstroming naar een herkanswoning of naar beschermd wonen eventueel tot de mogelijkheid.

Maatschappelijke opvang hebben wij in:

Aanmelding maatschappelijke opvang
Aanmelding voor maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang.  

Herkanswoningen
In Haarlem en Beverwijk zijn herkanswoningen beschikbaar voor individuele bewoning en voor (eenouder)gezinnen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt een aantal criteria: u bent feitelijk dakloos, kunt geen onderdak krijgen bij familie of vrienden, hebt (psycho)sociale en maatschappelijke problemen en hebt hierdoor beperkingen in uw zelfredzaamheid. De verhuur van een herkanswoning gebeurt onder strikte voorwaarden. RIBW K/AM zorgt voor de begeleiding tot op het moment waarop u zelfstandig kunt wonen. Als u zo ver bent, wordt het huurcontract op uw naam gezet.