Haarlem

De Maatschappelijke Opvang Haarlem is een tussenvoorziening tussen de nachtopvang en zelfstandig wonen. De kortdurende opvang (in principe zes maanden) richt zich op zorg en/of hersteltrajecten van cliënten, om zo spoedig mogelijk te voorzien in een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Woningen

De maatschappelijke opvang Haarlem in de Transvaalbuurt, de zogeheten 'Frans Hals panden', biedt veertien plekken verdeeld over drie woningen. Keuken, douche en toilet worden gedeeld met de medebewoners. In elke woning is een wasmachine en droger aanwezig.

Doelgroep

De Maatschappelijke opvang is voor mensen die dak- of thuisloos zijn en een regiobinding hebben met Haarlem. Het is bedoeld voor mensen die psychiatrische en/of psychosociale problematiek hebben en tot de zogenaamde OGGZ groep behoren. Mensen zijn onvoldoende in staat om zelfstandig verbetering in hun situatie te kunnen aanbrengen.

Begeleiding

In overleg met de cliënt worden doelen gesteld om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Cliënten stromen meestal uit naar een (contingent)woning, maar ook beschermd wonen of Housing first is een optie. We leveren maatwerk. Per cliënt kijken we naar welke problemen spelen en welke levensgebieden aandacht vragen, zoals schuldenproblematiek, psychische gesteldheid of werk.

De ambulante begeleiders werken van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur en zijn op afroep of afspraak beschikbaar. ’s Nachts en in het weekend is er een bereikbaarheidsdienst.

Aanmelden

Je kan je aanmelden via de brede centrale toegang in Haarlem.
Brede Centrale Toegang
Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem
Openingstijden: 09.00 - 12.00 uur
Tel. (023) 511 44 77
E-mail: bctkennemerland@vrk.nl

Kosten

De verblijfskosten zijn € 12,50 per etmaal en € 380,20 per maand. Je zorgt zelf voor de maaltijden. Je huurt de kamer niet, maar gebruikt deze op basis van een gebruiksovereenkomst. Je hebt dus geen huurrechten.

Locatie

Wilhelminastraat 10 (kantoor)
2011 VM Haarlem

088-2148550