Maatschappelijke Opvang in Hoofddorp

De Maatschappelijke Opvang Haarlemmermeer is een voorziening voor dakloze gezinnen met kinderen. De opvang richt zich op zorg en/of hersteltrajecten van de gezinnen, om zo spoedig mogelijk te voorzien in een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Woningen

Er zijn dertien appartementen met twee kamers en zestien appartementen met drie kamers. Eén appartement heeft vier kamers zodat we ook grotere gezinnen kunnen plaatsen. Ieder appartement heeft een keuken en badkamer. Op de begane grond is een grote gemeenschappelijke woonruimte met een keuken. Er is een wasmachineruimte met wasmachines en drogers. Ook kantoor/begeleiding is op de begane grond. Er is een ommuurde tuin waar de kinderen kunnen spelen.

Doelgroep

De Maatschappelijke opvang Haarlemmermeer is voor gezinnen die dak- of thuisloos dreigen te raken, die psychiatrische en/of psychosociale problematiek hebben en tot de zogenaamde OGGZ groep behoren. Gezinnen zijn onvoldoende in staat om zelfstandig verbetering in hun situatie te kunnen aanbrengen.

Begeleiding

Wij bieden ambulante woonbegeleiding aan gezinnen met een hiervoor door de gemeente afgegeven zorgtoekenning (gefinancierd via de WMO).
We zetten een traject uit waarin we samen toewerken naar zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding en we begeleiden/ondersteunen bij schuldenproblematiek, psychiatrische en verslavingsproblematiek en opvoedproblemen.
De begeleiding is aanwezig tussen 07.30 en 22.30 uur. ’s Nachts is er een slaapdienst-medewerker aanwezig.
Gezinnen kunnen worden aangemeld voor een contingent-woning of urgentie, afhankelijk van de regiobinding en of er voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Aanmelden

Je kan je voor deze opvang uitsluitend aanmelden via:
Brede Centrale Toegang (Haarlem)
Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem
Openingstijden: 09.00 - 12.00 uur
Tel. (023) 511 44 77
E-mail: bctkennemerland@vrk.nl

Kosten

De kosten voor de opvang, eigen bijdrage MO, bedragen € 496,- per maand ( €16,50 per dag). Je huurt het appartement niet, maar maakt hier gebruik van op basis van een gebruiksovereenkomst. Je hebt dus geen huurrechten.

Locatie

Hoofdweg 574
2132 MJ Hoofddorp

088-2148580 MO.haarlemmermeer@ribw-kam.nl