RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van alle andere krachten rondom de cliënt: familie, vrienden, collega's, buren, lotgenoten, vrijwilligers en andere zorgaanbieders.

U bent als familielid of naastbetrokkene (partner, vriend, vriendin) belangrijk voor onze cliënt. U kunt uw naaste tot steun zijn bij het herstel. Omgekeerd kunt u behoefte hebben aan informatie en steun vanuit de RIBW. Het is niet altijd gemakkelijk om een familielid, partner of vriend(in) te hebben met een psychische beperking. Misschien maakt u zich zorgen om hem of haar, of zit u met vragen. Daarom betrekken wij u graag bij de begeleiding. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen u, uw naaste en de begeleider.

De RIBW heeft een familiebeleid, waarin staat beschreven waarom en hoe wij familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Klik hier voor het familie- en naastbetrokkenenbeleid. Bij het beleid hoort een werkdocument, klik hier.

Op elke locatie zijn medewerkers werkzaam die extra oog hebben voor de uitvoering van het familiebeleid: de aandachtfunctionaris familiebeleid. Zij komen eens per kwartaal bij elkaar om kennis te delen en voor deskundigheidsbevordering.

Informatiebijeenkomsten
Omdat er zowel binnen als buiten RIBW K/AM veel veranderingen rond de zorg zijn, is 30 januari 2018 een informatieavond georganiseerd voor familie en naastbetrokkenen. Tijdens deze avond is de vernieuwde visie ‘Vitaal Verder” besproken en is er op hoofdlijnen ingegaan op ontwikkelingen en wat dit betekent voor de mensen die door ons worden begeleid en voor hun familie en naastbetrokkenen.
In het najaar 2018 zullen er vervolgbijeenkomsten in de gebieden en op de locaties worden georganiseerd.

Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen

RIBW K/AM heeft een klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen. Klik hier voor meer informatie.

Familievertrouwenspersoon

RIBW K/AM heeft een familievertrouwenspersoon. Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling

RIBW K/AM heeft een klachtenregeling voor familie en naatsbetrokkenen. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuningsmogelijkheden

RIBW K/AM werkt veel samen met andere partners die als taak hebben familie en naastbetrokkenen te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

Voor vragen over het familie- en naastbetrokkenenbeleid kunt u contact opnemen met Ria van Breukelen, beleidsmedewerker Zorg & Innovatie.
Mail: r.vanbreukelen@ribw-kam.nl of telefoon (088) 214 80 56 / (06) 41 34 61 98.