RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van alle andere krachten rondom de cliënt: familie, vrienden, collega's, buren, lotgenoten, vrijwilligers en andere zorgaanbieders.

U bent als familielid of naastbetrokkene (partner, vriend, vriendin) belangrijk voor onze cliënt. U kunt uw naaste tot steun zijn bij het herstel.
Omgekeerd kunt u behoefte hebben aan informatie en steun vanuit de RIBW. Het is niet altijd gemakkelijk om een familielid, partner of vriend(in) te hebben met een psychische beperking. Misschien maakt u zich zorgen om hem of haar, of zit u met vragen. Daarom betrekken wij u graag bij de begeleiding. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen u, uw naaste en de begeleider.

De RIBW heeft een familiebeleid, waarin staat beschreven waarom en hoe wij familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Klik hier voor het familie- en naastbetrokkenenbeleid. Bij het beleid hoort een werkdocument, klik hier.

Familievertrouwenspersoon

RIBW K/AM heeft een familievertrouwenspersoon. Klik hier voor meer informatie.

Mantelzorger? Zorg goed voor uzelf!

RIBW K/AM werkt veel samen met andere partners die als taak hebben familie en naastbetrokkenen te ondersteunen.
Bij 'ondersteuningsmogelijkheden' op onze website vindt u een overzicht van deze partners en een deel van hun aanbod.

Voor vragen over het familie- en naastbetrokkenenbeleid kunt u contact opnemen met Ria van Breukelen, beleidsmedewerker Zorg & Innovatie.
Mail: r.vanbreukelen@ribw-kam.nl of telefoon (023) 517 87 64 / (06) 41 34 61 98.