RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van alle andere krachten rondom de cliënt: familie, vrienden, collega's, buren, lotgenoten, vrijwilligers en andere zorgaanbieders.

U bent als familielid of naastbetrokkene (partner, vriend, vriendin) belangrijk voor onze cliënt. U kunt uw naaste tot steun zijn bij het herstel. Omgekeerd kunt u behoefte hebben aan informatie en steun vanuit de RIBW. Het is niet altijd gemakkelijk om een familielid, partner of vriend(in) te hebben met een psychische beperking. Misschien maakt u zich zorgen om hem of haar, of zit u met vragen. Daarom betrekken wij u graag bij de begeleiding. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen u, uw naaste en de begeleider.

De RIBW heeft een familiebeleid, waarin staat beschreven waarom en hoe wij familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Klik hier voor het familie- en naastbetrokkenenbeleid. Bij het beleid hoort een werkdocument, klik hier.

Op elke locatie zijn medewerkers werkzaam die extra oog hebben voor de uitvoering van het familiebeleid: de aandachtfunctionaris familiebeleid. Zij komen eens per kwartaal bij elkaar om kennis te delen en voor deskundigheidsbevordering.

Nieuwsbrief

Vanaf dit jaar (2021) brengen we de nieuwsbrief voor familie en naastbetrokkenen van cliënten van RIBW K/AM ook digitaal uit. Zo willen we sneller en makkelijker meer mensen bereiken. En het familiebeleid zichtbaar maken. Want contact en samenwerking bij begeleiding tussen cliënt, begeleider, familielid en/of naastbetrokkene kan zo belangrijk zijn en welbevinden in het dagelijks leven vergroten.

Vacature
Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren? Reageer dan op de vacature die in de Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen is ontstaan.
En als u dat doet, treedt u in de voetsporen van Anne (55) van wie twee zoons bij RIBW K/AM in begeleiding zijn. Samenwerken in de klankbordgroep vindt zij heel inspirerend. Het geeft haar veel inzicht in wat RIBW K/AM doet én zij ervaart in dit werk morele steun en (h)erkenning, vertelt zij in een interview. 

Lees hier de nieuwsbrief.

Corona-nieuws voor naasten

We hebben voor familie/naastbetrokkenen en cliënten een aantal vragen op een rij gezet. Klik hier om naar de betreffende Corona-pagina op onze website te gaan.

Heeft u als familie of naaste zorgen over het welzijn van uw verwant of naaste? Of heeft u behoefte aan extra informatie en tips? 

Dan kan een extra luisterend oor helpend zijn. U kunt hiervoor terecht bij de vaste familievertrouwenspersoon voor RIBW K/AM en de Advies- en hulplijn: 0900-333 2222. Maar ook bij onderstaande organisaties.

Ypsilon

De coronacrisis blijft maar duren. Deze periode met strenge maatregelen is stressvol. Voor iedereen, maar zeker voor onze kwetsbare naasten en dus ook voor ons. We hebben meer behoefte aan verbondenheid dan anders.
Want we zijn bezorgd. Over onze gezondheid en die van onze naaste; over de zorg, begeleiding en dagbesteding; over de moeilijker wordende sociale contacten. Ypsilon denkt met u mee. Ga naar Ypsilon.

Stichting Familievertrouwenspersonen

In deze tijden van Corona heeft de Stichting Familievertrouwenspersonen (lsvp) een extra nieuwsbrief uitgebracht om aandacht te vragen voor de naasten van de cliënt. Ook verwijzen zij naar diverse corona-webpagina’s voor naasten van mensen met psychische en verslavingsproblematiek. Lees meer in Corona-nieuws.

Via de website van de lsvp kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Tandem - Centrum voor Mantelzorgondersteuning

Het zijn moeilijke tijden voor mantelzorgers, nu we afstand moeten houden van elkaar. Tandem merkt dat persoonlijke aandacht voor mantelzorgers nu extra belangrijk is. Daarom zijn zij op dit moment telefonisch langer bereikbaar. Even contact met iemand die vraagt hoe het gaat kan vaak al zoveel helpen. Ook zijn ze WhatsApp-groepen gestart speciaal voor mantelzorgers. Dit kan verlichting bieden. Zij blijven dichtbij, juist nu! Tandem is momenteel op werkdagen tussen 8.30 en 21.00 uur bereikbaar voor een luisterend oor of advies. Nieuw zijn de WhatsAppgroepen voor contact met andere mantelzorgers.

Klik hier voor meer informatie.

Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen

RIBW K/AM heeft een klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen. Klik hier voor meer informatie.

Familievertrouwenspersoon

RIBW K/AM heeft een familievertrouwenspersoon. Tot 1 juni 2020 was dat Myrna Seekles. Kathelijne Groffen is haar opvolgster. Zij stelt zich graag aan u voor: klik hier.

Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling

RIBW K/AM heeft een klachtenregeling voor familie en naatsbetrokkenen. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuningsmogelijkheden

RIBW K/AM werkt veel samen met andere partners die als taak hebben familie en naastbetrokkenen te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

Voor vragen over het familie- en naastbetrokkenenbeleid kunt u contact opnemen met Ria van Breukelen, beleidsmedewerker Zorg & Innovatie.
Mail: r.vanbreukelen@ribw-kam.nl of telefoon (088) 214 80 56 / (06) 41 34 61 98.