RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van het netwerk rond de cliënt: familie, vrienden, collega's, buren en lotgenoten als ook vrijwilligers en andere zorgaanbieders.

Je bent als familielid of naastbetrokkene (partner, vriend, vriendin) belangrijk voor onze cliënt. Je kunt je naaste tot steun zijn bij het herstel. Omgekeerd kun je behoefte hebben aan informatie en steun vanuit RIBW K/AM. Het is niet altijd gemakkelijk om een familielid, partner of vriend(in) te hebben met een psychische kwetsbaarheid. Misschien maak je je zorgen om hem of haar, of zit je met vragen. Daarom betrekken wij je graag bij de begeleiding. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen jou, je naaste en de begeleider. Wij noemen dat werken in de triade (driehoek).

Wij hebben een familiebeleid, waarin staat beschreven waarom en hoe wij familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Klik hier voor het familie en naastbetrokkenenbeleid.

Om het werken met familie en naasten vorm te geven is er een klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen. 

 

Klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen

De klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en helpt het triadisch werken vorm te geven. Klik hier voor meer informatie.

Vacature

Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren? Reageer dan op de vacature die in de klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen is ontstaan.

En als u dat doet, treedt u in de voetsporen van Anne (55) van wie twee zoons bij RIBW K/AM in begeleiding zijn. Samenwerken in de klankbordgroep vindt zij heel inspirerend. Het geeft haar veel inzicht in wat RIBW K/AM doet én zij ervaart in dit werk morele steun en (h)erkenning, vertelt zij in een interview. 

Vragen, ondersteuning en advies

Familie en naasten kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersoon van de onafhankelijke stichting familievertrouwenspersonen:
Kathelijne Groffen, 06 - 11261938, k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl.

De familievertrouwenspersoon kan samen met familie of naasten de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen op een rijtje zetten, familie adviseren en ondersteunen in het contact met begeleiders, bemiddelen of bijstaan bij het indienen van een klacht. 

Daarnaast zijn er ook andere ondersteuningsmogelijkheden in de regio voor naasten en familie. Denk aan lotgenotencontact, familiespreekuren etc. Je vindt ze bij ‘Ondersteuningsmogelijkheden’.

Klachtenregeling

RIBW K/AM heeft een klachtenregeling voor familie en naastbetrokkenen. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuningsmogelijkheden

Heb je als familie of naaste zorgen over het welzijn van je verwant of naaste? Of heb je behoefte aan extra informatie en tips?

RIBW K/AM werkt veel samen met andere partners die als taak hebben familie en naastbetrokkenen te ondersteunen. Er zijn in de regio en het land veel mogelijkheden: lotgenotengroepen, cursussen, familiespreekuren, mantelzorgondersteuning etc.

Klik hier voor meer informatie.

Vragen over familie- en naastbetrokkenenbeleid

Voor vragen over het familie- en naastbetrokkenenbeleid kun je contact opnemen met Andrea de Mare, directiesecretaresse bedrijfsvoering/kwaliteit, familiebeleid: 06-40803691, a.demare@ribw-kam.nl