Vacatures Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen

20 oktober 2022

Bent u familielid of naastbetrokkene van een cliënt van RIBW K/AM. Vindt u dat sommige dingen anders, beter kunnen? Versterk dan de Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen.

Het is een mooie kans om:

  • Samen met anderen invloed uit te oefenen op het familiebeleid.
  • Kennis en ervaringen te delen met medewerkers en bestuurders in de organisatie.
  • Mee te denken over hoe we bij familie kunnen aansluiten en hen kunnen betrekken.

Praktische informatie

Ongeveer zes keer per jaar komt de klankbordgroep overdag bij elkaar om het bestuur te adviseren over het beleid, of zelf zaken in te brengen ter bespreking en advisering.

Voorafgaand aan dit overleg ontvangt u stukken ter voorbereiding. Daarnaast wordt soms extra inzet gevraagd, bijvoorbeeld om op locaties mee te denken over de samenwerking tussen begeleiding en familie/naastbetrokkenen, voorlichting te geven of informatie op te halen. De klankbordgroep wordt secretarieel en beleidsmatig ondersteund.

Contact met andere familieleden en naastbetrokkenen wordt vaak als prettig ervaren omdat ervaringen en kennis worden gedeeld. U kunt ook deelnemen aan congressen en symposia die in het kader van het familiebeleid van belang zijn.

Is er een vergoeding?

Reiskosten en onkosten worden vergoed.

Waar?

De vergaderingen vinden plaats in Haarlem.

Meer informatie

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Andrea de Mare, directiesecretaresse bedrijfsvoering/kwaliteit, familiebeleid: 06-40803691, a.demare@ribw-kam.nl

Plaats een reactie

Plaats reactie